Logo dehillegommer.nl
<p>De timmerman. | Foto: Remco Out.</p>

De timmerman. | Foto: Remco Out.

Sporen van Vroeger

Een timmerman tussen het Hillegomse groen

  Column

Verscholen in het groen bij de parkeerruimte achter het gemeentehuis van Hillegom staat een timmerman met een raam. Voor de onvermoede toeschouwer lijkt het alsof het beeld daar per ongeluk is terechtgekomen. Wat doet een timmerman nu in het groen achter ’t Hof?

Het bronzen kunstwerk is vervaardigd door Gerard Brouwer (1951-2017). Brouwer volgde zijn opleidingen o.a. aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Zijn in brons gegoten plastieken zijn, zoals hij zelf zei, “herkenbaar en vrij degelijk” en “met beide benen op de grond”. Het kunstwerk verwijst naar de Hillegomse Houthandel, die achter ’t Hof gevestigd was. Dit is een van de bedrijven die in het kader van de dorpsvernieuwing zijn verplaatst naar het industrieterrein Horstendaal. Het bronzen beeld van de timmerman is in 1997 geschonken door Kuiper Vastgoed ter gelegenheid van de nieuwbouw van het plan Hofzicht, gebouwd op het terrein ten oosten van ’t Hof van Hillegom.

Pieter de Vreugd werd in 1865 in Katwijk geboren als zoon van een bomschuitenbouwer. Pieter verhuisde rond 1900 met zijn gezin naar Hillegom en ging werken op de scheepswerf van Hagedoorn & Co aan de 3e Loosterweg, bij de Hillegommerbeek. Naast de scheepswerf was ook een houthandel ontstaan. In 1918 verhuisde het bedrijf naar een terrein tussen de Haven en de Van Meerbeekstraat, achter ’t Hof van Hillegom. Een voor die tijd moderne machinale houtbewerkingsafdeling werd opgericht. Daar werden gaasbakken en exportkisten voor de bloembollensector vervaardigd. Een brand in 1939 richtte echter een grote ravage aan en legde een groot deel van het bedrijf in de as.

De kistenfabriek is in de jaren ’80 van de vorige eeuw opgeheven omdat het gebruik van gaasbakken en exportkisten achterhaald raakte. Maar het bedrijf groeide en een bedrijf in een woonwijk was niet meer van deze tijd. Op het industrieterrein Horst ten Daal werden nieuwe bedrijfshallen gebouwd, die in 1992 in gebruik werden genomen. In 2010 vierde de Hillegomsche Houthandel het 100-jarig bestaan van het bedrijf.

Deze geschiedenis is verteld door Pieter A. De Vreugd, vierde generatie van het bedrijf, tijdens een een interview met de Werkgroep Interviews van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Door middel van dergelijke interviews worden Hillegomse geschiedenissen veiliggesteld voor het nageslacht. Aan de hand van dit interview stelde Jan Zeilemaker een artikel samen dat werd gepubliceerd in donateurstijdschrift “Hangekouserieën” 76 uit 2018. Het artikel is voorzien van historisch beeldmateriaal en is gratis in te zien op de website van de Vrienden, bij de link naar de digitale versie van deze column.

Hebt u een interessant historisch verhaal dat u aan de Vrienden zou willen vertellen? Dan plannen we graag een interview met u, zodra dat volgens de overheidsvoorschriften weer mogelijk is. U kunt daarvoor een mail sturen naar info@vriendenvanoudhillegom.nl. Ook hopen wij u snel weer te kunnen begroeten in ons clubhuis op Kwekerij Veelzorg. In de tussentijd kunt u met de wandel-app VoetstAPPen op zoek gaan naar de timmerman in het groen. Dit kunstwerk maakt deel uit van de Kunstroute die op de app is geplaatst - informatie daarover vindt u op de website van Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Wij wensen u veel wandelplezier!

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom.

Email: SVvOH.pr@gmail.com.

Meer berichten