Logo dehillegommer.nl
<p>Bloemenstalletjes aan de Leidsestraat. | Foto: Archief SVvOH.</p>

Bloemenstalletjes aan de Leidsestraat. | Foto: Archief SVvOH.

Sporen van Vroeger

Gedwongen rust rondom de bollenvelden

  Column

Nog maar een paar jaar geleden hoopten we dat onze bollenvelden met rust gelaten zouden worden door binnenlandse en buitenlandse toeristen en dagjesmensen. Wij zijn het gewend om tussen de bollenvelden te wonen en kunnen het hele jaar door genieten van het veranderende landschap om ons heen. Natuurlijk kijken wij ook onze ogen uit in het voorjaar, wanneer we getrakteerd worden op de prachtige kleurencombinaties die bollenkwekers hebben bepaald. Het komt echter niet in ons op om tussen de bloembedden te banjeren om een leuke foto voor thuis te maken.

De meeste volwassen Bollenstrekers hebben in hun jeugdvakantie ‘in de bollen’ gewerkt en weten dat de bolbloemen die wij nu zien, de basis zijn voor het inkomen van de kweker straks. Vooral in de jaren 1900-1930 ontwikkelde Hillegom zich tot een echt bollendorp. Hillegom had in die tijd veruit de meeste kwekerijgrond en ook het grootste aantal bollenbedrijven, omstreeks 200. Het kasteelachtige gebouw Treslong dat rond 1560 gebouwd werd, maakte in 1950 plaats voor de Bloembollenbeurs. Daar werden bloemen en bollen gekeurd en verhandeld. Aan de voorzijde was een restaurant dat uitkeek op een fraaie demonstratietuin, waar ‘het bollenvak’ zijn producten kon showen. Met de Bloembollenbeurs in het dorp waren de meeste Hillegommers ofwel zelf bekend met het bloembollenvak, of via familie of vrienden die in die sector werkzaam waren.

Toeristen hebben echter geen idee daarvan en denken dat als er geen hek omheen staat, er vrije toegang is tot de bloembedden. Met schade aan de bollen tot gevolg. Ambassadeurs werden aangesteld om aan bezoekers uit te leggen dat het bezoek erg op prijs gesteld wordt, maar dat de bloembedden met rust gelaten moeten worden. Vorig jaar moest zelfs onze burgemeester samen met zijn collega’s uit Lisse en Teylingen er op televisie aan te pas komen om te melden dat het echt niet de bedoeling was dat door schending van de corona-regels een massaal bezoek aan onze dorpen gebracht werd.

Toen dachten we nog dat dat de eerste en laatste keer was dat we toeristen zouden moeten weren, maar ook deze lente kunnen we nog geen bezoekers ontvangen. Er is dus een gedwongen rust rondom de bollenvelden. En om die rust nog verder te bewerkstelligen zijn wegen rondom de Hillegomse bollenvelden aangemerkt om tijdelijk gesloten te worden als de situatie daarom vraagt. Dat doet terugdenken aan hoe seizoendrukte vroeger was.

Decennia geleden was het een vertrouwd beeld om aan de doorgaande wegen allemaal bloemenstalletjes te zien, met allerlei buitenlandse vlaggen waarmee de toeristen uit die landen tot een bezoekje werden verleid. Wie kan zich niet de slingers van narcissen herinneren? Die werden door nijvere handen geregen en verkocht aan toeristen om op de motorkap of aan de grille van de auto(bus) gehecht te worden, waarmee aan het thuisfront kon worden getoond dat men in de Bollenstreek was geweest. Overigens haalde bijna niemand het in zijn hoofd om de bollenvelden in te lopen, omdat het toen nog heel gewoon was dat je van andermans goed en grond afbleef. Om nog even na te genieten van hoe dat er toen uitzag, bij deze column een foto van de Leidsestraat in een lang voorbije lente uit het rijke archief van Stichting Vrienden van Oud Hillegom.

Wij hopen snel weer bezoek te mogen ontvangen in ons clubhuis op Kwekerij Veelzorg.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten