Noord-Duitse inspiratie historische villa De Alster
Logo dehillegommer.nl
<p>De Alster. | Uitsnede foto&nbsp;</p><p>archief SVvOH. </p>

De Alster. | Uitsnede foto 

archief SVvOH.

Sporen van Vroeger

Noord-Duitse inspiratie historische villa De Alster

  Column

Hillegom is een fiks aantal zogenaamde bollenvilla’s rijk. Die naam is niet helemaal terecht: de woningen die hiermee bedoeld worden zijn gebouwd door en voor bloembollenkwekers, -expediteurs en –handelaren, voornamelijk. Maar bij het woord bollenvilla is het opgeroepen beeld bij veel Hillegommers duidelijk en dan blijft zo’n bijnaam wel hangen.

Na 1900 ontstond er door de zich snel ontwikkelende bloembollenteelt, -handel en -export een steeds grotere vraag naar vervoer van goederen en dat is de reden dat zich in Hillegom veel transportbedrijven vestigden. Van oudsher was de Haven het middelpunt van transport. Vele schepen werden er geladen en gelost; de kades van de Haven waren volgestapeld met kisten die per schip naar de havens van Amsterdam en Rotterdam werden vervoerd.

Een van die bedrijven was de Copex, in 1921 opgericht als de Coöperatie van Hillegomse Bloembollenexporteurs. Dit expeditiebedrijf regelde voor de bloembollenexporteurs gezamenlijk de in- en uitvoer en de douanefaciliteiten. Deze coöperatie begon op de hoek van de Haven en de Wethouder Balverskade, waar nu de waterwoningen van Hofzicht staan en is tegenwoordig gevestigd aan de Weerlaan. Directeur van de Copex was de heer L.F. Preidel.

Gezien de groeiende ontwikkelingen omtrent het bollenvak is het logisch dat eigenaren van de bedrijven die zich daarmee bezighielden, hun verworvenheden graag omzetten in mooie woonhuizen en aldus zijn in de eerste decennia van de 20ste eeuw in Hillegom een fors aantal villa’s gebouwd. Zo ook op Stationsweg 169; hier staat villa De Alster, gebouwd in 1928 in opdracht van P. Topper. Blijkbaar heeft eigenaar Preidel het huis al in datzelfde jaar gekocht. Diens echtgenote kwam uit een streek in Noord-Duitsland waar een zijrivier van de Elbe, de Alster stroomt en dat riviertje werd de naamgever van de villa. Na de familie Preidel waren er verschillende bewoners waaronder de praktijk van tandarts M. Kersten. Veel Hillegommers kennen het pand daarvan. Het pand heeft veel fraaie details, glas-in-lood en dezelfde paneel indeling van de plafonds als bij de bouw in 1928. Wie de route “Hillegom: Bollendorp” wandelt met de wandel-app VoetstAPPen van de Vrienden, komt de villa tegen als routepunt 3.

De Vrienden-oorkonde wordt ieder voorjaar toegekend aan eigenaren van een pand dat historisch verantwoord onderhouden of gerestaureerd is. Er zijn drie categorieën, villa’s van minstens 75 jaar oud, woningen van eenvoudiger bouw van minstens 75 jaar oud en de zogenaamde markante panden die geen woningen zijn van minstens 50 jaar oud. In 2021 is het weer de beurt aan de villa’s en hiervoor zijn tien panden genomineerd door de leden van de Werkgroep Monumenten van de Vrienden. De genomineerde panden worden voorgesteld in het februarinummer van donateurstijdschrift “Hangkouserieën”. Normaliter wordt het winnende pand bekendgemaakt tijdens de Voorjaars-Vriendenavond waarop vrijwilligers en donateurs van de stichting elkaar ontmoeten, maar vanwege de huidige corona-maatregelen zal hiervoor een passend corona-proof alternatief worden gekozen.

Villa De Alster is geen genomineerde voor de Vrienden-Oorkonde van 2021. Vanwege het goede historisch verantwoorde onderhoud door de toenmalige bewoners werd in 2010 reeds de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom aan De Alster toegekend.

De digitale versie van deze column staat ook op www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten