Logo dehillegommer.nl
VoetstAPPen is gratis te downloaden via GooglePlay en de AppStore.
VoetstAPPen is gratis te downloaden via GooglePlay en de AppStore. (Foto: Jan Zeilemaker / SVvOH)
Sporen van Vroeger

Stem mee en help de Hillegomse historie bewaren!

  Column

De vrijwilligers van Stichting Vrienden van Oud Hillegom kijken om in dankbaarheid naar het afgelopen jaar. Een aantal mooie projecten is afgerond waar vele vrijwillige uren zijn ingestoken, zoals de bundel met een selectie van zestig columns die op deze plek zijn gepubliceerd en speciaal voor de bundel opnieuw zijn vormgegeven en voorzien van extra beeldmateriaal – het boek is overigens nog steeds leverbaar via de Vrienden en bij The ReadShop in Hillegom voor de vriendelijke prijs van elf euro.

Dan het historisch stickeralbum “Herinneringen aan Hillegom” met de spaaractie waar heel veel Hillegommers zich dit voorjaar op de verzamelplaatjes stortten. Van herinneringen delen word je rijker, meldden we bij de lancering en jong en oud deelden plaatjes en verhalen over lang en niet zo lang geleden. En pas twee weken geleden beleefden we de lancering van de wandel-app VoetstAPPen met twee wandelroutes die gretig worden bewandeld. Het zijn voorbeelden van activiteiten waarmee de Vrienden zich inzetten om de Hillegomse geschiedenis te bewaken en te bewaren en de inwoners van ons mooie dorp te verrijken met kennis over de historie ervan. Ook gaan onze vaste activiteiten gewoon door, zoals het vullen en bewaken van onze schatten in woord, beeld en tastbare voorwerpen en het driemaal per jaar uitgeven van ons donateurstijdschrift “Hangkouserieën”. Daarnaast hebben we nog een aantal initiatieven zoals het project rondom het digitaliseren van ons archief – omvangrijk in zowel vrijwillige uren als financiën. Ook willen de Vrienden graag het boek “Hillegom ’40-‘45” van Frans Out opnieuw uitgeven om daarmee de Hillegomse geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog te blijven vertellen. En het enthousiasme van wandelaars met VoetstAPPen doet verlangen naar het plaatsen van meer wandelroutes op de wandel-app. En natuurlijk kijken ook de Vrienden reikhalzend uit naar het moment waarop we weer vrijuit bezoek kunnen ontvangen voor de jubileumtentoonstellingen op Kwekerij Veelzorg en het herdenken van ruim 75 jaar bevrijding met omringende activiteiten.

Zoals met ieder mooi initiatief dringt zich de vraag op hoe die mooie droom betaald moet worden. Want de Vrienden van Oud Hillegom worden weliswaar gesteund door veel donateurs en adverteerders in “Hangkouserieën”, maar die inkomsten dekken nauwelijks de jaarlijkse kosten van de stichting. Het is dus zaak om sponsoren te vinden die meehelpen om onze doelen te vervullen. Gelukkig hebben de Vrienden voor de opgeleverde projecten financiële steun ontvangen van de gemeente en Fonds 1818 en het project “Herinneringen aan Hillegom” is zelfs compleet gefinancierd door PLUS Tolenaar. Voor het project Digitalisering Archief mochten we subsidie ontvangen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Al deze partijen helpen ons met onze inspanningen. Ook leden van Rabobank Bollenstreek kunnen een steentje bijdragen aan de projecten van de Vrienden en dat zelfs met gesloten beurs! Stichting Vrienden van Oud Hillegom doet ook dit jaar weer mee aan de Rabobank ClubSupport en dat betekent dat leden van 5 t/m 24 oktober kunnen stemmen op twee tot drie van hun favoriete organisaties die zich hebben ingeschreven. Draagt u de initiatieven van de Vrienden een warm hart toe? Stemt u dan ook dit jaar weer op onze stichting!

De digitale versie van deze column is terug te vinden op onze website www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties > Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.
Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, e-mail: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten