Logo dehillegommer.nl
De Hillegomse vuilniswagen in de jaren ‘30. | Foto: archief SVvOH.
De Hillegomse vuilniswagen in de jaren ‘30. | Foto: archief SVvOH.
Sporen van Vroeger

Spant Hillegom het paard achter de vuilniswagen?

  Column

De gemeente Hillegom gaat vanaf 1 januari 2021 het afvalinzamelsysteem aanpassen. De motivering hiervoor komt van twee kanten. Ten eerste wordt de afvalinzameling fors duurder als gevolg van de hogere landelijke afvalbelasting voor restafval en de toenemende tarieven bij de afvalverbrandingsinstallatie. Ten tweede is er de wens om meer en beter afval te scheiden waardoor meer afval beschikbaar wordt voor recycling. Het afgelopen jaar is gesproken met inwoners en deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad om op te halen hoe men denkt over afvalscheiding. Kennelijk heeft het de voorkeur van inwoners om een systeem in te voeren waarbij de vervuiler betaalt voor met name het restafval. Wie veel afval zelf scheidt, hoeft minder restafval in te leveren en om dan minder te betalen vinden inwoners een eerlijk systeem. Hoeveel minder, dat is nog de vraag. In 2020 was het bedrag voor totale afvalstoffenheffing € 286,50 per meerpersoonshuishouden.

De restafvalcontainer wordt tegelijk kleiner (van 240 liter naar 140 liter) en zal ook minder vaak worden opgehaald. In het warme seizoen zullen inwoners ongetwijfeld iets gaan vinden van hun kliko die vier weken moet wachten op de ophaaldag, en wie denkt dan maar tussentijds het restafval bij de gemeentewerf in te leveren is van harte welkom, maar de kosten zijn hetzelfde als bij het thuis ophalen. Wethouder Jan van Rijn meldde onlangs dat er tegelijk meer aandacht zal zijn voor bijplaatsingen (jouw afval bij iemand anders’ afval zetten) en dumping van afval. Het is te hopen dat daarvoor extra inzet zal zijn van de Hillegomse boa-organisatie, want zij hebben nu al geen mogelijkheden om op bijvoorbeeld afvaldumping in het Burgemeester Van Nispenpark te handhaven. De kosten van die extra aandacht kunnen zomaar de besparing op de afvalverwerking tenietdoen.

Nu is bijplaatsing van afval van alle tijden. Wie in vroeger tijden een volle vuilnisemmer aan de weg had staan, verdeelde het extra afval ook weleens over de vuilnisemmers van de buren voordat paard en wagen van Gemeentewerken de emmers kwam legen. Paard en vuilniswagen waren een vertrouwd beeld in de Hillegomse straten, zoals te zien is op de foto bij deze column. En in oude maffiafilms werden de vuilnisemmers nog weleens doorzocht door rechercheurs op zoek naar belastend materiaal, waardoor de mafiosi regelmatig afval dumpten in de vuilnisemmers van de buren en zo de dienders fopten.

Het is opvallend dat Hillegom nu heeft besloten tot een afvalinzamelsysteem dat sterk lijkt op het systeem dat een paar jaar geleden bij ambtelijke-fusiepartner Lisse werd geïntroduceerd. De gemeenteraad van Lisse is inmiddels teruggekeerd van het plan om per inworp in een container te betalen aangezien het leidde tot bijplaatsingen en dumpingen. Hoewel veel mensen het dus eerlijk vinden als er meer moet worden betaald bij het aanbieden van meer (rest)afval, leidt het tegelijkertijd tot ontduiking van het systeem.
Overigens meldde De Telegraaf op 25 juli jongstleden dat een groeiend aantal gemeenten stopt met gescheiden afvalinzameling. Plastic, blik en drinkverpakkingen ‘gewoon’ bij het restafval voegen, blijkt onderaan de streep soms veel efficiënter dan los inzamelen, zien afvalverwerkers. De tijd zal leren of Hillegom met de afvalinzamelingsplannen voor 2021 het paard achter de vuilniswagen heeft gespannen…

Jacolien van der Valk / Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com

Meer berichten