Logo dehillegommer.nl
Foto: pr
Notenkraker

Vakantie, of toch zorgen?

  Column

Het is juli, bijna vakantie. Belangrijk feit, burgemeester van Hillegom Arie van Erk kreeg van de gemeenteraad unaniem een positieve aanbeveling voor zijn herbenoeming voor nog een 6 jaar. Net zoals eerder zijn collega burgemeester mevrouw Lies Spruit kreeg van de gemeenteraad van Lisse. Daarom, van harte gefeliciteerd u beiden, welverdiend! In de top van het bestuurlijk management van Lisse en Hillegom en Teylingen (HLT Samen) zit het dus wel goed. Deze burgemeesters vormen dan ook een baken van continuïteit in het zicht van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Door deze kroonbenoemingen lijkt het er sterk op dat een volledige bestuurlijke fusie tussen de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de komende jaren niet zal plaatsvinden. Wellicht pas bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2026? Zeg het maar, wie dan leeft die dan zorgt. Maar ondertussen mogen beide gemeenten Lisse en Hillegom zich gelukkig prijzen dat hun vertrouwde burgemeesters worden/zijn herbenoemd. Vooral ook vanwege hun krachtdadig optreden tegen ondermijnende criminaliteit die zich niet langer alleen in grote steden manifesteert maar ook steeds meer in gemeenten in de regio zoals Lisse en Hillegom.

Als gewone burger heb je daar geen weet van maar ik kan u verzekeren dat de ‘de driehoek’ van burgemeester-officier van justitie-hoofd politie wekelijks heel nauwgezet de veiligheid van de inwoners in onze gemeenten volgen en beoordelen. En dat is maar goed ook want de toenemende en steeds heftiger criminaliteit in Nederland, heel vaak drugs- gerelateerd, neemt zeer ernstige vormen aan. De campagne van de burgemeesters om de burgers te verzoeken extra oplettend te zijn op foute gebeurtenissen en ontwikkelingen die met ondermijnende criminaliteit te maken kunnen hebben is bepaald niet uit de lucht gegrepen. Daar zijn goede redenen voor want de ontluisterende beelden die regelmatig voorbij komen op tv zijn ronduit schokkend. Van beelden van een afvaldumping van een drugslab in een onooglijk klein dorp tot een liquidatie op klaarlichte dag in een grote stad. Maar die liquidaties vinden zelfs steeds meer ook in kleine dorpen plaats.

Waar gaat dat naar toe, als drugshandel, mede vanwege de coronacrisis, zich verplaatst van de straat naar het internet en levering per post? Geen gemakkelijke opgave voor burgemeesters verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. Het antwoord op dit onderschatte probleem zal dan ook voor een groot deel ook uit de samenleving zelf moeten komen. Maar hoe?

De publieke opinie is gemobiliseerd door Gezondheidsfondsen, met steun van het Kabinet, voor een Rookvrije generatie. Voorlichting, maar ook wet- en regelgeving die deze ambitie ondersteunen worden met grote regelmaat door de Tweede Kamer geloodst. Dit mede als gevolg van het Preventieakkoord zoals door Staatssecretaris Paul Blokhuis bij elkaar gesprokkeld met als doel jongeren onder de 18 weg te houden bij het roken van (overigens legale) tabaksproducten.

Maar ten aanzien van drugs, waar blijft het maatschappelijk initiatief en draagvlak voor een drugsvrije generatie, met voorlichting, strenge wet- en regelgeving zoals voor roken? Niets daarvan. En het antwoord is meestal: “…maar dat is een illegaal product, het is al verboden, en het is minder schadelijk voor de gezondheid.”

Kom op zeg, drugs zijn ongezond voor individu en samenleving. Integraal aanpakken dus!

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in De Hillegommer. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl

Meer berichten