Logo dehillegommer.nl
Fotobijschrift: Deze boom is voorgoed geschiedenis. | Foto: Bart Noort / Facebook)
Fotobijschrift: Deze boom is voorgoed geschiedenis. | Foto: Bart Noort / Facebook) (Foto: )

Een boompje opzetten of weghalen in Hillegom

  Column

Deze dagen zetten we de kerstboom weer op – in sommige huizen is die al begin december "in functie", maar de meeste gezinnen zwaaien eerst Sinterklaas uit en halen het weekend erop de kerstversiering van zolder of uit het tuincentrum.

Over de ouderdom van het gebruik van de kerstboom lopen de bronnen zeer uiteen.

In de Romantiek doken theorieën op dat de kerstboom een oud-Germaanse oorsprong zou hebben, waarbij de boom (een eik) centraal stond in een midwinterviering (eigenlijk de kortste dag). Tijdens winters aan het eind van de middeleeuwen plaatsten inwoners van de Elzas een boom, versierd met kaarsen, klatergoud, gekleurd papier, appels, koek en suikergoed in hun huis. Dit gebruik waaide pas halverwege de 19de eeuw over naar andere West-Europese landen, waaronder Nederland en België. De christelijke kerken, en vooral de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de kerstboom lange tijd geweerd.

De kerstboom heeft met de inhoud van het christelijke kerstfeest niets te maken. Kenden in eerste instantie alleen rijke vrijzinnige protestantse gezinnen het gebruik van een spar in huis, de zondagsschool bezorgde hem brede populariteit. Sindsdien staat de kerstboom volgens sommige kerken symbool voor 'het Licht'.

In 2009 baarde De Haagse Hogeschool opzien met de maatregel om dat jaar voor het eerst geen kerstboom te plaatsen, vanwege het 'internationale karakter en de diversiteit' binnen de school. De school vond een kerstboom 'redelijk gerelateerd (...) aan een christelijk feest'. Studenten besloten daarop zelf kerstbomen in het schoolgebouw neer te zetten.

Na de kerst moet de kerstboom weer het veld ruimen. In Hillegom is de kerst dit jaar kennelijk vroeg gevierd want sinds vorige week is het dorp weer een paar fikse bomen armer, onder andere drie grote bomen aan de Abellalaan en eentje aan de Sixlaan in het plantsoentje bij het voormalig politiebureau zijn gekapt. De verontwaardiging bij dorpsgenoten was fors, zo was op Facebook te lezen in de verschillende lokale groepen.

Deze bomen hadden geen van allen een beschermde status volgens de Lijst Waardevolle bomen van de gemeente. Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft twee jaar geleden ruim vijftig boompaspoorten overhandigd aan (toen) verantwoordelijke wethouder Anne de Jong voor toevoeging aan deze lijst. Helaas is er ondanks toezeggingen nog steeds niets gedaan met deze boompaspoorten en hierop hebben de Vrienden de huidige verantwoordelijke wethouder Jan van Rijn dan ook op aangesproken. De stichting hoopt dat alsnog met gezwinde spoed werk wordt gemaakt door de gemeente om de aangeboden boompaspoorten toe te voegen aan de Lijst Waardevolle bomen.

Staat er bij u een boom in openbaar of particulier terrein en wilt u deze boom behoeden voor willekeurige verwijdering omdat de boom bijvoorbeeld beeld markerend is of een toevoeging is aan de ruimtelijke kwaliteit? Meldt u die boom dan aan bij Stichting Vrienden van Oud Hillegom. Vrijwilligers van onze werkgroep Bomen kunnen dan aan de slag om een boompaspoort op te stellen voor toevoeging aan de Lijst Waardevolle bomen. En dan maar hopen natuurlijk dat de gemeente daarmee aan de slag gaat!

De digitale versie van deze column staat op: www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger (inclusief link naar de kaart van Hillegom uit de Lijst Waardevolle bomen), op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer berichten