Hillegomse villa's aan de Weeresteinstraat (1) | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Hangkouserieën 79 komt deze week uit. | Vormgeving Jan Zeilemaker, SVvOH.
Hangkouserieën 79 komt deze week uit. | Vormgeving Jan Zeilemaker, SVvOH. (Foto: )

Hillegomse villa's aan de Weeresteinstraat (1)

  Column

Aan de Hillegomse Weeresteinstraat staan fraaie villa's en het is plezierig "huizen kijken" voor wie vanuit het noorden ons dorp binnenkomt. Je zou bijna vergeten dat je in een historisch bloembollendorp arriveert – er is immers nagenoeg geen bollenland meer zichtbaar vanaf deze provinciale weg. Zo rijkelijk bedeeld met villa's was deze straat niet altijd. Weliswaar stonden aan de noordwestelijke kant van de weg villa's en andere flinke woningen, maar dat waren kwekerswoningen en stonden dus in of naast het land waarop het gewas werd geteeld.

De naamgever van deze straat, villa Weerestein, werd in 1878 gebouwd door Hendrik Hermanus van Waveren. De familie Van Waveren heeft in heel Hillegom veel sporen nagelaten dankzij hun zakelijke successen in het bloembollenkwekers-vak, maar evenzo dankzij hun maatschappelijke inspanningen. Voor villa Weerestein verrees had Hendrik Hermanus al in 1867 Villa Nova laten bouwen waar hij met zijn grote gezin – uitgedijd in drie huwelijken – woonde. Villa Weerestein werd gebouwd op een kavel die aan de noordzijde grensde aan de kavel waarop Villa Nova stond, tegelijk met een koetshuis, stal en koetsierswoning. De villa heeft verschillende eigenaren gehad. In 1937 huurde de gemeente Hillegom de villa als ambtswoning voor de toenmalige burgemeester Van Nispen tot Pannerden gevolgd in 1951 door aankoop van de villa door de gemeente, maar het bleek te begrotelijk om de villa te restaureren en dus werd de villa in 1953 gesloopt. Op die plaats werd een vervangende ambtswoning gebouwd. Villa Nova is overigens in 1990 afgebroken en op de plaats ervan verrees een dubbel woonhuis.

Uit deze kleine geschiedenis is op te maken dat het slopen van huizen en villa's om nieuwbouw te realiseren niets nieuws is. Wel merken we dat het vaak ten koste gaat van vrij uitzicht op de landerijen en bloembollenvelden. Ook in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw gebeurde dat op de Weeresteinstraat en daarom hebben we nu uitzicht op fraaie villa's in plaats van het bollenareaal.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom zet zich onder andere in voor behoud, herstel en de verbetering van het landschap en de woonomgeving in en om Hillegom en wil het besef bevorderen dat iedere Hillegommer hiervoor medeverantwoordelijk is. Vanuit die rol geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies bij bestuurlijke plannen. Een recent voorbeeld hiervan is de ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom 2030 "Heerlijk Hillegom, Duurzame (proef)tuin van Holland". De Vrienden hebben hierop een zienswijze ingediend en een van de 7 punten uit die zienswijze betreft het ervoor waken dat zowel de bloembollengrond als de huidige zichtlijnen intact blijven. Dat gaat dan bijvoorbeeld over lintbebouwing tussen bollenpercelen als gevolg van de planning van (onder meer) bouw van GOM-woningen. Daardoor dreigt het bollenareaal onzichtbaar te worden of het landelijke uitzicht verdwijnt erdoor zoals bijvoorbeeld bij het voornoemde deel van de Weeresteinstraat is gebeurd. Wij zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente op onze zienswijze.

De geschiedenis van het hiervoor genoemde koetshuis is uitgebreid beschreven door Marca Bultink in ons donateursblad "Hangkouserieën" nummer 79, dat deze week gepubliceerd wordt. De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger (daar vindt u ook de gehele tekst van de ingebrachte zienswijze), op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>