Woningbouw in Hillegom valt stil! | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Jos Draijer
Jos Draijer (Foto: pr)
Notenkraker

Woningbouw in Hillegom valt stil!

  Column

Hopelijk heb ik ongelijk, maar ik vrees dat de woningbouw in Hillegom stilvalt. Om allerlei redenen, zoals het massaal tekort aan personeel in de bouwsector vanwege de recente crisis. Maar ook de overspannen woningmarkt: vraag en aanbod zijn totaal uit balans, enorme prijsstijgingen zijn het gevolg. Meer gemeenten hebben er last van.

In Hillegom waren er redenen waardoor woningbouw al eerder dreigde stil te vallen. Denk aan de bestuurlijke onzekerheid rond de tracékeuze voor de Duinpolderweg. Verschillende tracékeuzen trokken een streep door geplande woningbouwlocaties zoals de Vossepolder en de voormalige Sizo voetbalvelden. Dat heeft al gauw voor 2 tot 3 jaar vertraging gezorgd. Door de definitieve tracékeuze langs de Oosteindervaart is die onzekerheid weggenomen.

Maar er is meer aan de hand, ook al suggereert de bedrijvigheid in het woningbouwplan Ringoevers dat het wel goed zit met de continuïteit in de bouwstroom. De laatste fase 4 wordt nu gestart. Na ruim 10 jaar voorbereiding is het plan dan eindelijk voltooid. De woningbouwplannen in en rond de Jozefkerk zijn, na ruim 10 jaar leegstand van deze kerk, in maart 2018 gepresenteerd. Hopelijk gaat in 2020 de schop de grond in. Maar…..

Dan de Centrumplannen: daar wordt ook al meer dan 10 jaar aan gesleuteld. Hoe lang gaat dat nog duren? Het blijft 'oorverdovend' stil. Zo ook rond fase 3 van Bloemswaard en omgeving. Daar lijkt helemaal geen schot te zitten. Alle 5 potentiële ontwikkelaars hebben zich teruggetrokken uit de merkwaardige aanbestedingsprocedure (een soort prijsvraag) omdat ze niet veel tijd, geld en energie willen steken in dat project, zonder dat de gemeente daar voldoende duidelijkheid en zekerheid tegenover stelt. Erg geheimzinnig allemaal.

En dan zijn er nog enkele kleinschalige 'binnenstedelijke' bouwplannen zoals aan de Wilhelminalaan en de Stationsweg waarbij waardevolle particuliere initiatieven onnodig worden gefrustreerd omdat bij een plannetje vanaf 5 woningen al woningdifferentiatie (20% sociale woningen) toegepast moet worden waardoor die plannen financieel niet of nauwelijks rond te krijgen zijn. Simpelweg omdat er niet voldoende kostendragers (vrijesectorwoningen) zijn om het deel sociale woningbouw te kunnen financieren. In omliggende gemeenten is woningdifferentiatie pas verplicht bij bouwplannen vanaf 15 of 20 woningen. Dus, Hillegom: snel hiermee gelijkschakelen, want voor je het weet prijs je jezelf uit de markt.

Een extra probleem bij het voorkomen van stilval van de bouwproductie in Hillegom is dat alle bouwplannen getoetst worden aan de verouderde en te gedetailleerde Woonvisie 2015 – 2019, terwijl de woningmarkt ondertussen totaal is veranderd. Die Woonvisie is bedoeld als instrument voor overleg, maar wordt door ambtenaren veel te vaak gebruikt als dictaat, is de klacht van bouwend Hillegom. Daar zit het probleem. Dus geen nieuwe woonvisie (laten) opstellen lijkt mij, want er is meer behoefte aan pragmatische daadkracht dan aan een theoretische visie om stilvallen van de woningbouw te voorkomen. De Omgevingsvisie en het programma Duurzaamheid bieden voldoende kader, en de cijfers over woonruimtebehoefte en bevolkingsgroei zijn al bekend.

Dus gemeente Hillegom, wil je stilval van de bouwstroom voorkomen en bouwend Hillegom niet van je vervreemden? Meer meewerken en niet tegenwerken, meer pragmatisch en minder dogmatisch zijn, maatwerk leveren en bureaucratie verminderen. Dat is het antwoord.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>