Door de bomen nog polder zien aan de Singel? | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Uitsnede van de winnende foto. Foto: Nico Kors
Uitsnede van de winnende foto. Foto: Nico Kors (Foto: )
Sporen van Vroeger

Door de bomen nog polder zien aan de Singel?

  Column

Hillegom telt vele singels, maar er is er maar eentje die we met een hoofdletter S aanduiden. Gelegen aan de rand van de Elsbroekerpolder is dit water de omzoming van het veenweidegebied waar zeer veel weidevogels broeden. Wie in de groenstrook wandelt en omkijkt, ziet een hobbelige klinkerweg die maar niet vlakgemaakt kan worden en vele woningen in de wijk Elsbroek. Wanneer men de blik richt over het water en de weides met de koeien van de familie Zeestraten, kan in deze polder een zeer grote hoeveelheid weidevogels waarnemen zoals de slobeend, krakeend, grutto en de tureluur. Volgens een verslag van de broedvogelinventarisatie uit 1998 is deze polder zelfs een paradijsje voor de weidevogels, wat vooral te danken is aan de weidevogelvriendelijke manier waarop de familie Zeestraten dit land beheert. Zo worden bepaalde percelen speciaal met ruige mest behandeld, zodat je mooie pollerige weilanden krijgt, waar weidevogels graag in nestelen. Hoogspanningsmasten en –lijnen zoals die onlangs zijn aangelegd langs de Driemerenweg (N205) zijn voor de broed van weidevogels een bedreiging, ofschoon de Elsbroeker broedparen geen acute bedreiging ervaren omdat de masten en lijnen net buiten het bereik liggen waarbinnen de weidevogels er last van hebben. Althans, volgens een rapport uit 2016 van de firma Tauw hierover. De tijd zal leren of deze vogels honkvast blijken.

Over de groenstrook is recentelijk nogal wat commotie ontstaan bij dorpsgenoten vanwege gevreesde overenthousiaste kap- en snoeidrift. Bij veel kap- en snoeiactiviteiten worden omwonenden er door overvallen, maar bij deze groenstrook heeft de gemeente de actie gestart op aangeven van de omwonenden.

In 2018 hebben bewoners handtekeningen verzameld en vroegen ze de gemeente om de groenstrook te vernieuwen. De groenstrook langs de Singel is kennelijk al jaren een doorn in het oog van de bewoners.

Stichting Vrienden van Oud Hillegom houdt driemaal per jaar fotowedstrijden voor de digitale Frans Out-galerij op de website van de stichting. Iedereen mag foto's daarvoor inzenden. De winteropdracht was "De Hillegomse polders" en dat hebben de Vrienden geweten: in totaal werden 82 foto's ingezonden! De jury had een leuke taak om uit de vele mooie foto's de winnaar te kiezen. Het werd de foto van Nico Kors met het onderwerp 'bootje in het riet'. Deze zwartwit-foto toont een klein Hillegoms bootje tussen het riet in de Singel, met uitzicht over de Elsbroekerpolder en in de verte de nieuwe hoogspanningsmasten. De fotograaf heeft als prijs een uitvergroting van de winnende foto ontvangen, in een fraaie lijst die samen met de passe-partouts speciaal voor die foto is ontworpen in samenwerking met Foto De Geus. De winnende foto wordt in de digitale fotogalerij geplaatst op de website van de Vrienden. Omdat er zoveel inzendingen waren, zullen we in het julinummer van ons donateurstijdschrift "Hangkouserieën" een selectie van de inzendingen plaatsen zodat onze donateurs daarvan kunnen meegenieten.

De nieuwe opdracht voor de Frans Out-galerij is "Jong geleerd is oud gedaan" en de Vrienden zijn benieuwd hoe dit de fotografen zal inspireren. We hopen wederom veel inzendingen te mogen ontvangen. De sluitingsdatum is 1 mei.


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>