Droge voeten dankzij Hillegomse wadi's | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto:
Sporen van Vroeger

Droge voeten dankzij Hillegomse wadi's

  Column

Er is op aarde ongeveer 1.385 miljoen kubieke kilometer water. Die hoeveelheid blijft nagenoeg gelijk, ook als de vorm ervan (damp, water, ijs) verandert. De plaats van dat water verschilt nog weleens: zo ervaren we heel droge en heel natte seizoenen. Wanneer wij al te natte voeten dreigen te krijgen, of wanneer onze gewassen al te natte wortels krijgen, grijpen de hoogheemraadschappen in. Zij zijn verantwoordelijk voor de waterhuishouding in een gebied.

Door bemaling behalen of behouden onze sloten, vaarten en ons grondwater een acceptabel niveau. Maar gemeenten nemen ook hun verantwoordelijkheid als het gaat om de beheersing van met name hemelwater, bijvoorbeeld door het inpassen van wadi's. Een wat?

Een wadi is een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren. Zo vormt de wadi een buffer bij overvloedige regenval maar hij helpt ook bij verdroging van de bodem, en draagt bij aan de zuivering van het water. Onzichtbaar voor het oog is de bodemlaag van de wadi, die bestaat uit een laag grind en een buis, die bij hoge grondwaterstanden een aanvullende drainerende functie heeft. Het woord wadi is overgenomen uit het Arabisch en staat eigenlijk voor een droge rivierbedding in de woestijn, die zich alleen bij hevige regenbuien met water vult.

Bij de herinrichting van het Park Elsbroek is een wadi geplaatst. Hier is de wadi een grote greppel die tussen de bomen slingert om het struinbos aan de kant van de Hillinenweg in het park. Bij regen verzamelt het water zich in deze wadi en bij droog weer staat er geen water in en kan de greppel op een andere manier bespeeld worden.

Voor de bouw van het Integraal Kind Centrum (de fusieschool Jozef-Leerwinkel) is ook een wadi in de plannen getekend. Hier krijgt de wadi als dubbelfunctie een talud die een afschermende werking krijgt langs het schoolplein.

Momenteel wordt het Van Nispenpark heringericht. Ook hier zijn wadi's voorzien die zullen ogen als verdiepte groene delen die bijdragen aan de geschiktheid van het park voor kleine culturele evenementen, waar bezoekers kunnen plaatsnemen op een licht glooiend veld, dat bij hevige regenval kan vollopen. Daarnaast komt een grote waterpartij langs de tuin van de St. Jozef en St. Martinuskerk die ondergronds via de Van den Endelaan verbonden wordt met de waterpartij bij het Fioretti College en eveneens ondergronds via de Mariastraat langs de begraafplaats met de waterpartij aan de Prinses Marijkestraat.

Ook onze inwoners kunnen bijdragen aan het watermanagement van ons dorp door onze tuinen niet allemaal te plaveien als kleine pleintjes, maar wat ruimte te geven aan de natuur. Met waar mogelijk bomen en ander groen. Want commentaar geven op een gemeentebesluit om bomen en boompjes te verwijderen uit het Van Nispenpark is één ding, maar we kunnen zelf ook onze verantwoordelijk nemen - door onze eigen tuinen niet om te toveren tot grijze zones, maar tuin te laten zijn.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op www.vriendenvanoudhillegom.nl onder Publicaties, Sporen van vroeger, op www.dehillegommer.nl en www.lissernieuws.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>