Hazen | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto: Cor de Mooy
Poespas

Hazen

  Column

Ik werd er door een eigenares op gewezen wat er momenteel gaande is in de buitengebieden. Op sommige zaterdagen vindt er een ware invasie plaats op de kale bollenvelden; dan verschijnt er een auto met een of ander trilmechanisme en komt er een groepje jagers bijeen.

De auto wordt dan strategisch neergezet aan een kant van het bollenveld en dan begint er vanuit die auto een soort stamp-apparaat te trillen die ervoor moet zorgen dat alle eventueel aanwezige hazen van uit hun holen naar boven vliegen en kriskras en in blinde paniek over het veld gaan rennen. De jagers staan ze dan op te wachten om ze neer te schieten. En zo gaan ze van veldje naar veldje. De dame die mij erop attendeerde zit dan huilend voor het raam te kijken naar de ongelijke strijd. Het valt haar op dat er in de loop der jaren steeds minder hazen tevoorschijn komen. Dat kan komen omdat ze weten dat er onraad is of omdat er werkelijk gewoon veel minder hazen zijn. Zoals ook de zeeën overbevist worden, zo kunnen ook de polders door de moderne jachtmethoden 'overbejaagd' worden. Het netto-effect is dan dat er steeds minder hazen en konijnen komen. Op zich is dat een trieste constatering. Het zijn gewoon dieren die bij het landschap horen. En dat verdwijnt nu langzaam maar zeker. De biodiversiteit neemt daardoor af. Wat ook geregeld gebeurd is dat er bij het maaien van de mais richting een steeds kleiner vierkant wordt gereden waarin zich dan alle konijnen en hazen verschuilen. En dan worden er honden op los gelaten. Terwijl de jagers rondom het vierkantje met ongemaaide mais zitten. Dan is het net als op de kermis : altijd prijs! Ik zal de laatste zijn die 'de jacht' als instituut het liefste ziet verdwijnen. Het is een gegeven dat dieren waar geen 'natuurlijke' vijanden meer voor zijn zich ongebreideld kunnen voortplanten. Dat levert ongewenste situaties op. Dat is bij iedereen bekend: de waterleidingduinen zijn overvol met herten, de Oostvaardersplassen zijn overbevolkt met allerlei dieren. Waar dat toe leidt hebben we allemaal in de afgelopen winter kunnen zien. Natuurlijk is het een heel lastig vraagstuk; je kunt je ook afvragen waarom we de dieren niet vangen en vervolgens elders uitplaatsen?

Vooralsnog wordt daar niet voor gekozen. Het met groot machtsvertoon uit hobbyisme op zaterdagochtenden op hazen gaan jagen om ze te doden heeft mijns inziens echter niets met wildbeheer te maken. En dat zou dan ook aan banden gelegd moeten worden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>