Luxe probleem: Chapeau of petje af? | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto:
Notenkraker

Luxe probleem: Chapeau of petje af?

  Column

Voor wie het nog niet wist: Hillegom behoort tot de rijkste gemeenten van Nederland. Structurele inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht, geen begrotingstekort en ook nog eens een reserve van 40 miljoen euro op de bank. Hillegommers: u bent rijker dan u dacht! Verdeeld over ruim 20.000 inwoners is de reserve van 40 miljoen al 2000 euro per inwoner. Voor een gezin met drie kinderen is dat 10.000 euro.

U vraagt zich af hoe dat geld op die bankrekening terecht is gekomen? Heel simpel, dat heeft u de afgelopen tientallen jaren zelf gespaard. Op de bankrekening van uw energiebedrijf waardoor aandelen en overreserves zijn ontstaan. Die zijn teruggegeven aan de gemeente toen overal energiebedrijven de markt op gingen en niet langer nutsbedrijven zijn gebleven. Dus jarenlang te veel energiekosten betaald? Zegt u het maar.

Hoe dan ook, energiebedrijven hebben een aardig bedrag achtergelaten voor gemeenten. Daar komt bij dat het gemeentebestuur in Hillegom zuinig is omgegaan met de ontvangen lokale belastingen en heffingen. De strakke hand van wethouder financiën Anne de Jong, die al langer dan één bestuurlijke periode van 4 jaar de gemeentefinanciën beheert, heeft discipline en continuïteit in het begrotingsbeleid van Hillegom gebracht. Zodoende heeft de gemeente zelf ook kunnen sparen. Dat alles heeft ertoe geleid dat er een reserve van 40 miljoen euro is waarmee niet-structurele uitgaven voor activiteiten en projecten kunnen worden gefinancierd. De reserve was overigens aanvankelijk zelfs 50 miljoen maar op 10 miljoen daarvan lag al een reservering. Tot zover de inkomsten en de riante reservepositie van Hillegom.

Wat de uitgaven betreft heeft het Hillegoms college vorige week haar eerste programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2018 - 2022 gepresenteerd. Daarin laat het college zien op welke prioriteiten zij willen doorpakken: 'Lokaal gezondheidsbeleid en positieve gezondheid, sociale samenhang en participatie; meer groen en kunst in de wijken en openbare ruimte; meer en sneller bouwen voor ouderen, starters en jonge gezinnen; een breed actieprogramma om duurzaamheid te stimuleren'. Dat alles zonder lokale belastingen te verhogen.

Daarmee hebben BBH en CDA hun verkiezingsbeloften, opgenomen in het Coalitieakkoord 'Samen meer bereiken' nu ook financieel vertaald in de programmabegroting 2019. Ik heb de programmabegroting 2019 en het Coalitieakkoord eens naast elkaar gelegd en kritisch gekeken of er gedaan wordt wat er beloofd is.

En wat blijkt: natuurlijk, (nog) niet alles, maar veel van wat beloofd is, is vertaald in programma's en acties en zijn daadwerkelijk financieel gedekt in de programmabegroting 2019.

Chapeau!

Jos Draijer

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>