Ook de Vrienden zetten een hangslot op hun website | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Sporen van Vroeger

Ook de Vrienden zetten een hangslot op hun website

  Column

Tot nu toe zijn in 2018 in Hillegom 16 inbraken of pogingen daartoe gepleegd. In dezelfde periode in 2017 waren dat er 23 en in heel 2017 waren dat er 63. Dat vermeldt het inbraakregister van de politie. Met de vakantieperiode in zicht zullen we ongetwijfeld ook dit jaar door onze overheden worden gewaarschuwd om onze woningen tijdens onze afwezigheid "bewoond" te laten lijken. Kennelijk hebben die waarschuwingen effect, gezien de dalende cijfers in vergelijking met 2017.

Naast waarschuwingen is het helaas ook nodig om onze persoonlijke levenssfeer te beschermen. Daartoe is op 8 december 1992 de Privacywet ingesteld, afgekort WBP en voluit Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast wordt per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, dit is de Europese wet waarmee een en dezelfde WBP voor alle landen binnen de Europese unie gaat gelden. Met deze wet worden de regels voor organisaties die persoonsgegevens verwerken nog verder aangescherpt. Voor iedere organisatie met een website die persoonsgegevens bevat, betekent het dat er een beveiliging van die gegevens verplicht gesteld wordt. Stichting Vrienden van Oud Hillegom heeft zo'n website, en dus hebben wij te maken met de gevolgen van de AVG. En dienen we onze Vrienden-website te beveiligen met een identiteitskaart, een SSL-certificaat. Dat certificaat maakt aan bezoekers duidelijk dat de verbinding met de website versleuteld en dus gewaarborgd beveiligd is.

De verscherping van de privacy-regels hebben ook gevolgen voor informatie die de Vrienden beschikbaar stellen. Met name onze Werkgroep Genealogie heeft daarmee te maken. Wij mogen namelijk gegevens van mensen die nog in leven zouden kunnen zijn niet zomaar aan iedereen beschikbaar stellen. De papieren documenten hebben we letterlijk in twee verschillende kasten ondergebracht, en gegevens van personen die nog in leven zouden kunnen zijn hebben we ondergebracht in de kast met (heel letterlijk) een slot erop. In onze bestanden hebben we de namen van alle personen die nog in leven zouden kunnen zijn, geanonimiseerd. Vanzelfsprekend kunnen onze werkgroep-leden wel bij alle gegevens en deze aan familieleden op verzoek kenbaar maken. Het overzicht van alle beschikbare documenten en bestanden hebben we daarom ook moeten aanpassen en het nieuwe overzicht is geplaatst op onze website onder Stichting > Werkgroepen > Genealogie.

Nu staan er binnen de Vrienden-website op veel pagina's verwijzingen en links naar informatie die elders op de website te vinden is. Al die links moeten stuk voor stuk aangepast worden, anders werken zij niet meer zodra het beveiligings-certificaat van kracht is. Daar zijn we druk mee bezig geweest en we denken dat alles nu is aangepast. Mocht u nu toch merken dat een link op een van onze website-pagina's niet werkt, informeert u ons dan alstublieft zodat we alsnog de aanpassing kunnen maken.

De digitale versie van deze column is terug te vinden op: www.vriendenvanoudhillegom.nl, onder Publicaties, Sporen van vroeger, en op www.dehillegommer.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>