Afbeelding
Foto: Marca Bultink

Vrienden van Oud Hillegom: ‘geef Oude Beek beschermde status’

Algemeen

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Oud Hillegom brengt een eerder gedaan verzoek nog even onder aandacht van de gemeenteraad: de Oude Beek een beschermde status toekennen. De gemeenteraad vergadert op 1 februari over de erfgoedverordening. Voor de Vrienden is het dus nu of nooit. 

Door Cor de Mooy

Enkele jaren geleden heeft de stichting het college verzocht de Oude Beek, het aangrenzende fietspad en de daaraan grenzende meidoornhaag als uniek cultuurhistorisch Hillegoms landschap de beschermde status toe te kennen. Op die vraag is tot dusver geen reactie gekomen.

Volkstuinvereniging De Oude Beek verzocht de Vrienden onlangs om mee te werken aan het verdubbeling van het fietspad langs de Oude Beek. De toezegging werd gedaan om een nieuwe meidoornhaag aan te planten.

De volkstuinders krijgen die medewerking echter niet. ‘Ingaan op dat aanbod zou in onze ogen in eerste instantie toch het opgeven van een cultuurhistorisch kostbaar stuk groen betekenen’, verklaren de secretaris en voorzitter in een schrijven aan B&W.

‘Verbreding van het tussen de van den Endelaan tot de 3e Loosterweg liggende fietspad zou deze route (onderdeel van het fietsnet Bollenstreek) aantrekkelijker maken voor langzaam woon-werkverkeer en (vooral tijdens het bollenseizoen, lente- en zomer) recreanten, wat een aanmerkelijke toename van fietsverkeer op genoemd parcours zou kunnen betekenen. Een ‘racebaan scenario’ dat ten koste zou kunnen gaan van voetgangers ( agressief gedrag asociale fietsers). Eén en ander eveneens met, naar wij vrezen, fnuikende gevolgen voor de - dragende constructie van - de Kwakel.’

De tuinders blijken inmiddels druk bezig met een lobby bij de gemeente. De Parochiële Charitas Instelling heeft evenwel geweigerd een perceel grond te verkopen, waarmee het volkstuincomplex verdubbeld kan worden.

De SVvOH hoopt op steun van de politiek en daarmee op een beschermende status voor de Oude Beek. Daarmee zouden de plannen een halt worden toegeroepen.

Uit de krant