Afbeelding
Foto: Sven van der Vlugt Fotografie

Gezamenlijke mobiliteitsaanpak Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer

Algemeen

Een samenwerking van negen organisaties werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de (noordelijke) Duin- en Bollenstreek en Haarlemmermeer.

Vandaag was het startmoment voor de gezamenlijke mobiliteitsaanpak ’Op weg tussen duin, bollen en polder’. Concreet gaat het om het verbeteren van fietspaden en openbaar vervoer. Ook vinden er studies plaats naar nieuwe wegen ten zuiden van Lisse en Lisserbroek en ten zuiden van Hillegom. 

Noordwijk-Schiphol

De samenwerking bestaat uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Haarlemmermeer, de provincies Noord- en Zuid-Holland en de samenwerkingsverbanden Holland Rijnland en Vervoerregio Amsterdam. Eerder is besloten voor de aanleg van een ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding’ (HOV) tussen Noordwijk, via Sassenheim, Lisse en Lisserbroek naar Schiphol. Deze verbinding kruist in Lisse en Lisserbroek de ringvaart met een nieuwe brug en is alleen toegankelijk voor fietsers en bussen. 

10 miljoen voor de fietser

Bestaande fietspaden worden verbreed, vlakker gemaakt en er worden maatregelen genomen om wegen veiliger over te kunnen steken. En met een gerichte aanpak worden werkgevers gestimuleerd om medewerkers vaker met de fiets naar het werk te laten komen. De provincie Zuid-Holland heeft voor deze fietsmaatregelen al 10 miljoen euro gereserveerd.

Nieuwe wegen

Alleen verbeteringen voor fiets en het openbaar vervoer zijn onvoldoende. Provincie Zuid-Holland en Noord-Holland vinden bereikbaarheid en leefbaarheid belangrijk zodat iedereen goed en veilig naar werk en naar school kan. Daarom wordt volop geïnvesteerd in fietspaden, openbaar vervoer en wegen, samen met de inwoners, bedrijven en gemeenten.

Oeververbinding

De bouw van duizenden woningen en de toename van het aantal arbeidsplaatsen vraagt ook om een passende auto-infrastructuur aan de randen van de dorpen. Er vindt een studie plaats naar een verbinding tussen de N208 en de A44, ten zuiden van Lisse en Lisserbroek. Onderdeel hiervan is een nieuwe oeververbinding die de bestaande brug in de kern moet ontlasten.Samen met inwoners en ondernemers wordt onderzocht waar nieuwe wegen het beste kunnen komen. Daarbij wordt ook gesproken over de inrichting van die wegen om de onvermijdelijke hinder zo klein mogelijk te laten zijn. 

Uit de krant