Christiaan Verhagen
Christiaan Verhagen

In Memoriam - Christiaan Verhagen 1936 - 2023

Algemeen

In de avond van de derde november 2023 is Christiaan Verhagen, oudste zoon en voortzetter van ons bedrijf van de in 1970 overleden grondlegger Jan Verhagen, rustig ingeslapen.

Decennialang stond hij samen met zijn broer Arie aan het roer van Uitgeverij Verhagen. Een man die een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op de geschiedenis van de uitgeverswereld in de regio. We zijn bedroefd door zijn overlijden, maar trots op zijn nalatenschap.

Nadat vader Jan Verhagen door een ernstige ziekte niet meer in staat was om te werken namen Chris en Arie Verhagen de uitgeverij over. Gestaag groeide het bedrijf en uiteraard speelde Chris Verhagen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Nieuwe kranten werden opgericht en uitgegeven in de gehele Duin- en Bollenstreek en daarbuiten. In 1983 richtte hij, op aanraden van broer Arie, de Bloemenkrant op.

De geuzennaam die deze krant kreeg (De Telegraaf in de bloemenwereld) dankte de krant aan de sublieme schrijfstijl van
Christiaan. Naast ondernemer was hij toch vooral ook een journalist in hart en nieren.

‘Onze lokale kranten moeten het cement zijn in de samenleving’, was zijn levensmotto. Zijn heldere, scherpe en journalistiek vaardige pen droeg daar veel aan bij. Hij kon intens genieten van een geweldig geschreven artikel wat hout sneed in de gemeenschap. Als luis in de pels, maar altijd de samenleving op het oog hebbend, schreef hij menig krant vol. Zijn betrokkenheid op de gemeenschap bleef niet onopgemerkt, gezien de vele, vele verzoeken die dagelijks op hem werden gedaan. Men wist namelijk dat als Christiaan Verhagen de pen ter hand nam, er over gesproken zou worden.

Naast zijn grote liefde voor de journalistiek was Chris erg geïnteresseerd in de technische kant van het kranten maken. Chris kreeg nog steeds lichtjes in zijn ogen als hij vertelde over de verschillende drukpersen, die steeds meer mogelijkheden gaven en steeds sneller waren. Maar die ook vaak hoofdbrekens gaven. “Als ik weer eens met het zweet op mijn voorhoofd een vastgelopen drukpers stond te repareren, kreeg ik een bemoedigend klopje op mijn schouder van broer Arie met de woorden: ‘Broertje, het wordt vanzelf weer zaterdag’.” 

De jaren tachtig en negentig brachten verdere uitbreidingen, overnames van andere kranten en drukkerijen, en investeringen in nieuwe technologieën. Chris Verhagen en zijn broer Arie bleven het familiebedrijf tot midden jaren negentig leiden, totdat zij het stokje overgaven aan de volgende generatie. Tot aan het einde van zijn leven bleef Chris betrokken en geïnteresseerd in de uitgeverij en konden wij altijd een beroep doen op zijn ervaring.

Christiaan Verhagen heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten in de drukkerij- en uitgeverijwereld, en zijn nalatenschap zal voortleven in de vele publicaties die de uitgeverij heeft voortgebracht. Zijn levenswerk is een inspiratie voor toekomstige generaties in de wereld van media en drukwerk. Wij gedenken hem vol liefde, respect en waardering. Rust zacht Christiaan Verhagen.

Dirk Bouman

Directeur Uitgeverij Verhagen

Uit de krant