De schoorsteen van de firma Blom. | Foto: archief SVvOH.
De schoorsteen van de firma Blom. | Foto: archief SVvOH.

Industrieel erfgoed in Hillegom: bollen en bier

Algemeen

Op vrijdag 10 maart aanstaande houdt Stichting Vrienden van Oud Hillegom haar Voorjaars Vriendenavond in het gebouw van de Kulturele Raad, Prinses Irenelaan 16. 

Traditiegetrouw wordt tijdens de Voorjaars Vriendenavond de Oorkonde van de Vrienden van Oud Hillegom uitgereikt aan de eigenaar van een Hillegoms pand dat met historisch besef is gerestaureerd of in stand gehouden. De categorie panden die worden genomineerd door de Werkgroep Monumenten van de Vrienden rouleert sinds 2016 jaarlijks tussen villa’s van minstens 75 jaar oud, eenvoudiger woonhuizen van minstens 75 jaar oud en de zogenaamde markante panden van minstens 50 jaar oud. Dit jaar wordt de Vrienden-oorkonde toegekend aan een van de markante panden die Hillegom rijk is. De jury voor de verkiezing van het oorkonde-pand 2023 bestaat uit alle 70 vrijwilligers van de Vrienden van Oud Hillegom. De vrijwilligers stellen hun persoonlijke top-tien samen uit de genomineerde panden. Het pand dat de hoogste aantal punten krijgt toebedeeld, wordt de Vrienden-oorkonde toegekend die met de hand wordt gekalligrafeerd door Ria de Groot en wordt voorzien van een fraaie foto.

In aanloop naar de Vriendenavond stellen we op deze plaats een aantal markante panden voor. Het complete overzicht van alle 10 genomineerde panden wordt gepubliceerd in het februari-nummer van Hangkouserieën.

Binnen de categorie Markante panden vallen ook gebouwen die getypeerd zijn als industrieel erfgoed - een kwetsbare soort, zeker wanneer de originele functie niet meer vervuld wordt. Wanneer het gaat om bollenerfgoed dan is daar gelukkig de Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed van het CHG, het Cultuur Historisch Genootschap Duin- en Bollenstreek. De vrijwilligers van die werkgroep spannen zich in om allerlei gebouwen die onder bollenerfgoed vallen te bewaren en gemeentes te bewegen om deze gebouwen te beschermen. Het gaat dan om zowel bollenschuren, landschuurtjes en bedrijfspanden. Een markant pand dat valt onder bollenerfgoed staat in Hillegom aan de Hyacintenlaan 2. Inmiddels al elf jaar als bedrijfsverzamelgebouw het onderkomen van onder andere Bierbrouwerij Klein Duimpje, weten velen uit Hillegom én daarbuiten, het proeflokaal op dit adres te vinden. De Vrienden van Oud Hillegom herinneren met genegenheid het Vriendenbier dat door Klein Duimpje in 2015 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vrienden werd uitgebracht. Eind jaren ’50 van de vorige eeuw ontwierp de Lissese architect Aad Paardekooper (1918-1991) een voor die tijd zeer modern bedrijfsgebouw voor het bloembollenexportbedrijf Walter Blom B.V., met een pakruimte en klimaatcellen voor waar stapels met gaasbakken konden worden opgeslagen zodat de bollen geconditioneerd konden worden gedroogd. Het pand werd in 1959 in gebruik genomen en heeft 50 jaar als bedrijfsruimte gediend. Opvallend in de architectuur zijn de asymmetrische glazen pui en de forse schoorsteen, die nog immer de naam Blom draagt. Het pand maakt deel uit van de Regionale Collectie Bollenschuren van bovenvermelde CHG-werkgroep.

In de Bollenstreek staan nog meer markante panden die door Aad Paardekooper zijn ontworpen. Ook onder de genomineerde panden voor de Vrienden-oorkonde is er nog eentje te vinden. Bent u benieuwd? Kijkt u dan uit naar de volgende Hillegomse column in deze serie! 

De digitale versie van deze column staat ook op: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom, Email: SVvOH.pr@gmail.com

Uit de krant