Wethouder Riet Austie (links) bij de aftrap van de Week van de Ontmoeting in de Lisser bieb.
Wethouder Riet Austie (links) bij de aftrap van de Week van de Ontmoeting in de Lisser bieb. Foto: Jan Sibie

De Week van de Ontmoeting is gestart

Algemeen

Eenzaamheid bestrijden doe je door mensen het gevoel te geven dat ze er nog bij horen. Dat was kernachtig samengevat de mening van een van de deelnemers aan de bijeenkomst in de bibliotheek van Lisse, waar de wethouders Jan van Rijn (Hillegom) en Riet Austie (Lisse) op 29 september de Week van de Ontmoeting formeel openden. 

Door Jan Sibie

“De bibliotheek speelt daarbij met een eigen ontmoetingsruimte juist een informele rol”, stelde Sietske Kroon, programmamanager van de bibliotheek. Die moet de centrale plek worden waar iedereen met behoefte aan menselijk contact binnen kan vallen. En volgens Jan van Rijn is dat “belangrijker dan ooit in deze moeilijke tijden. Mensen moeten dan ook niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.” Een standpunt dat ook bij andere sprekers doorklonk. Daarbij verwees Riet Austie ook nadrukkelijk naar het belang van de eigen directe omgeving. Bijvoorbeeld de straat waar je woont, die een heel belangrijk rol speelt bij gevoelens van eenzaamheid. Ook benadrukte de wethouder dat “eenzaamheid in alle groeperingen voorkomt en niet alleen onder ouderen, zoals vaak de aanname is.”

Dorpsdichteres
Een onderdeel van het programma dat de aanwezigen duidelijk raakte was het gedicht van de Hillegomse dorpsdichteres Amanda van Diemen. Een dichter geeft weer een heel andere draai aan een beladen onderwerp als eenzaamheid, dan een bestuurder of een professional uit de zorg. Dat leek voor alle aanwezigen voelbaar en wethouder Van Rijn verwoordde dit dan ook nog in zijn slotwoord.
Amanda stelde ook wat vragen aan de aanwezigen, waar antwoorden op kwamen als: “Je kunt het nog zo goed hebben, maar je toch eenzaam voelen.” Een ander gaf aan dat haar eenzaamheid voortkwam uit een vorm van totaal verdwaald zijn in het systeem. “Je kunt nog zoveel voor mensen organiseren, maar ze komen toch weer alleen thuis”, zo meende nog een andere deelnemer. Uit deze reacties blijkt in elk geval de complexiteit en veelzijdigheid van het begrip eenzaamheid. De vraag of eenzaamheid van mensen echt oplosbaar is, bleef in het midden hangen.
De lokale overheden hebben in elk geval de nodige professionele ondersteuning bij het aanpakken van de problematiek, zo werd duidelijk uit de presentatie die door Nadine Stolk (Hillegomse Muziekschool) en Carlijn French (WelzijnsKompas). Er is een training ‘Van eenzaamheid naar verbinding’ ontwikkeld voor iedereen die een bijdrage aan het oplossen van het probleem van eenzaamheid wil gaan leveren. En de komende week, in de Week van de Ontmoeting, zijn er mogelijkheden te over om een bijdrage te leveren.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant