Afbeelding
Foto: pr

Einde zwemwaterseizoen

Algemeen

Het zwemwaterseizoen is 1 oktober geëindigd. Dit houdt in dat de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) vanaf die datum de officiële zwemwaterlocaties in de provincie Zuid- Holland niet meer inspecteert. Ook vervallen per die datum alle geldende maatregelen.

Op 1 mei 2023 start het nieuwe zwemwaterseizoen. Tot die tijd wordt de waterkwaliteit bij de officiële zwemwaterlocaties niet gecontroleerd. Het zwemwaterseizoen loopt van 1 mei tot 1 oktober.

Blauwe informatiebord

Gedurende die maanden controleren en handhaven de zwemwaterinspecteurs van de ODMH de officiële zwemwaterlocaties op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. Als de situatie aanleiding geeft, neemt de ODMH maatregelen. Dit kan zijn het afgeven van een waarschuwing, een negatief zwemadvies of een zwemverbod. Geldt voor een zwemwaterlocatie een maatregel dan wordt dit duidelijk aangegeven op het blauwe informatiebord bij de betreffende locatie, op www.zwemwater.nl en wordt erover getwitterd via @ODMH_Zwemwater.

Omgevingsdienst Midden-Holland

ODMH draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen wij onder andere door milieutaken voor de gehele regio en bouw- en woningtoezichttaken in een deel van onze regio uit te voeren in opdracht van onze regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. 

Eén van die taken is het toezicht houden op de kwaliteit en veiligheid van alle officiële zwemwaterlocaties en badinrichtingen voor het hele grondgebied van de provincie Zuid-Holland

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant