Afbeelding
Foto: pr

20 miljoen extra

Algemeen

Er is toch 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de bereikbaarheid van de noordelijke Duin- en Bollenstreek. De voorgenomen bezuiniging wordt teruggedraaid, nu de regio een duidelijk plan heeft opgesteld.

De VVD-Statenfractie in Zuid-Holland heeft zich er steeds actief voor ingezet om het geld toch in de begroting te krijgen. VVD-Statenlid Jeroen van Dijken diende vorig jaar een motie in om de bezuiniging nog niet definitief te maken. “Het college wilde die 20 miljoen besparen omdat er geen duidelijke plannen mee waren. Toen hebben wij gezegd: als de regio nu wél met een goed plan komt, met breed draagvlak, laten we het geld dan terughalen.” De gemeenteraadsfracties van de VVD in Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen grepen hun kans. Ook vele organisaties uit het bedrijfsleven benadrukten de noodzaak van een goede bereikbaarheid van de regio. Het heeft geleid tot een plan dat onder andere een nieuwe verbinding voor auto en fiets tussen de N208 en de A44 bevat. Van Dijken: “Er ligt nu een mooi plan dat bijdraagt aan leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het is heel goed dat het college dat op waarde schat en het budget weer met 20 miljoen euro heeft verhoogd. In totaal is er nu 47,2 miljoen euro beschikbaar voor de Duin- en Bollenstreek.” In de komende maanden worden de plannen op detailniveau uitgewerkt. Volgend jaar nemen Provinciale Staten er een definitief besluit over, zodat de werkzaamheden kunnen beginnen.

Uit de krant