Wethouder Karin Hoekstra en kunstenaar David Moinot. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen.
Wethouder Karin Hoekstra en kunstenaar David Moinot. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen.

Ezel van gewapend beton

Algemeen

Wethouder Karin Hoekstra onthulde woensdag een schildersezel in het Van Nispenpark, gemaakt door David Moinot. Deze kunstenaar maakt straatmeubilair als kunstuiting volgens het ‘En Plein Air-concept’ (EPA), oftewel in de open lucht. Dezelfde schildersezels hebben ook een plekje gekregen in het Beltpark en het Elsbroekerpark. De schildersezels zijn gemaakt van gewapend beton en zijn 2,10 meter hoog. De achterliggende gedachte van de kunstwerken is dat ze voorbijgangers stimuleren om met een nieuwe blik en een kunstzinnig oog naar de woonomgeving te kijken. Het is een kunstwerk dat in die zin ook uitnodigt om te ‘gebruiken. Het was de bedoeling dat dit tijdens de openingsbijeenkomst ook zou gebeuren, maar het weer gooide roet in het eten. David Moinot zei het super belangrijk te vinden en heel bijzonder dat zijn kunstwerken deze mooie plek hebben gekregen.

“Het concept moedigt jong en oud aan om wat te doen met creativiteit. Je komt niemand tegen met een schildersezel onder de arm. Hier staat er één en men kan aan de slag of je nu al ervaring hebt of niet. Ze geven iedereen de kans zijn of haar gevoel voor kunst te ontwikkelen en zich te laten aanmoedigen om met kunst bezig te zijn”.

Dit kunstproject is ontwikkeld op initiatief van de Kunstcommissie en afgestemd met de Erfgoedcommissie en de Welstandscommissie. De gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor beeldende kunst in Hillegom.

Uit de krant