Vlnr: achter: Sebina Woltjer, Eric-Jan Geertsen en Arno Stokkel, voor: Donald Pranger en Maarten Dijkshoorn. | Foto: pr
Vlnr: achter: Sebina Woltjer, Eric-Jan Geertsen en Arno Stokkel, voor: Donald Pranger en Maarten Dijkshoorn. | Foto: pr Foto: pr

Huurcontract haven getekend door Watersport Vereniging Hillegom

Algemeen

Op zaterdag 18 juni is in aanwezigheid van fractievoorzitter Ria Heemskerk van Bloeiend Hillegom (vanaf het begin nauw betrokken bij de oprichting van de Vereniging) het contract met betrekking tot de huur van de haven officieel getekend door het bestuur van WSV Hillegom en Wethouder Maarten Dijkshoorn. Vanaf 1 juli zal de Vereniging de Hillegomse haven gaan beheren en zal de Vereniging zorgdragen voor een beheersbare en nette haven voor zowel betaalde ligplaatsen als passantenplaatsen.

Bootbezitters die voldoen aan de regels (bijvoorbeeld maximale maat en staat van onderhoud), komen in aanmerking voor een vaste ligplaats. Bij een vaste ligplaats hoort het lidmaatschap van de vereniging en jaarlijks liggeld. Ook mensen zonder ligplaats kunnen lid worden. Mensen die al een boot in de haven hadden liggen, zijn reeds benaderd en inmiddels zijn er 165 aanmeldingen. 

Er is een begin gemaakt met het plaatsen van nummerborden en zodra dit gereed is, zullen degenen die zich gemeld hebben, worden benaderd en te horen krijgen of en zo ja waar ze een ligplaats toegewezen krijgen. 

Afwezig op de foto bestuursleden Jerry van der Lans, Michel Dekker en Jan van Dijk.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant