Logo dehillegommer.nl
Foto:
Notenkraker

Haar naam is Ada…

Op 17 november 2021 is Hans Hulsebosch overleden. Een bekende, gerespecteerde gentleman uit Hillegom. Echtgenoot van Ada Hulsebosch-Lommerse, een dame met gezag die op 13 november 2010 overleed. Bekend als een van de oprichters, met o.a. Tjeerd van der Tol, van de lokale politieke partij Bevolkingsbelangen Hillegom, nu bekend als BBH.

“Partij Bevolkingsbelangen treedt naar buiten” kopte de Hillegommer op 25 januari 1977 op de voorpagina. Deze week precies 45 jaar geleden werd deze nieuwe, eerste lokale politieke partij in Hillegom opgericht, tevens een van de eerste in Nederland zelfs. Destijds voortgekomen uit ongenoegen over de dominante bestuurscultuur van twee wethouders waarin burgers en ondernemers niet altijd even gelijk of eerlijk behandeld werden. Dat beeld bestond toen kennelijk ook bij vele Hillegommers want deze nieuwe lokale partij kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1978 direct met meerdere zetels in de gemeenteraad. Tjeerd van der Tol, die zich had afgesplitst van de Partij van de Arbeid, werd zelfs meteen wethouder in het nieuw gevormde College van CDA en BBH. Voor het CDA zaten Cees Manshanden en ik (net gekozen als gemeenteraadslid) in het College van B&W 1978-1982. Hierdoor verdwenen de twee als autoritair bekend staande wethouders van PvdA en CDA uit het College van B&W en ‘verbannen’ naar de gemeenteraad.  

Herstel van vertrouwen bij de burger en een open, democratische bestuurscultuur in het gemeentebestuur kreeg de hoogste prioriteit in het nieuwe College van B&W. Ik herinner me dat nog goed.

Maar echt veel wijzer over die periode werd ik nadat enkele weken geleden een dochter van Hans en Ada mij een dik dossier overhandigde vol met brieven van en aan de gemeente, aantekeningen en verslagen, rechtbankvonnissen en krantenknipsels, etc. Die erfenis kwam bij het opruimen boven water. Bij het lezen bekroop mij een ongemakkelijk gevoel. Die stukken laten namelijk zien hoe Ada en Hans toen echt strijd hebben moeten voeren met de gemeente. Alleen maar om hun rechten en belangen, en die van andere ondernemers die in hetzelfde schuitje zaten, te verdedigen tegen een autoritaire bestuurscultuur waarin hoor en wederhoor niet vanzelfsprekend was. Zelfs willekeur, ongelijke behandeling en het achterhouden van informatie voor gemeenteraad niet uitgesloten was. 

Ada Hulsebosch-Lommerse herinner ik mij als een uitstekend, kritisch raadslid die de raadsdossiers tot in de puntjes beheerste. Het is dan ook geen verrassing dat ook zij vrij snel BBH wethouder in Hillegom werd. En dat terwijl een van die dominante oud wethouders haar nog had verwelkomd bij haar intrede in de gemeenteraad met de woorden: “Jammer dat je bij de verkeerde partij zit, zo word je nooit wethouder”. 

De grootste verdienste van Ada Hulsebosch-Lommerse is ongetwijfeld nog altijd de heropening van het station Hillegom waar zij zich heel sterk voor heeft gemaakt. De concurrentie van Lisse was groot, maar zij heeft met zeer veel inzet en strategisch opereren ProRail en de NS volledig aan haar kant gekregen.

Nu, 45 jaar later, bestaat het College van B&W opnieuw uit BBH en CDA en werken bestuurlijk goed samen in het algemeen belang. 

Dank Ada, want inderdaad, werken aan een goede bestuurscultuur loont. Voor elke partij, elke inwoner.

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in De Hillegommer. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl.

Meer berichten