Logo dehillegommer.nl
Willem Heemskerk en Bart Siemerink presenteren het manifest. | Foto: pr
Willem Heemskerk en Bart Siemerink presenteren het manifest. | Foto: pr

Manifest Betere Bereikbaarheid Bollenstreek

Veertien organisaties uit het bedrijfsleven in de Bollenstreek hebben de krachten gebundeld en hun plan voor een betere bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek vastgelegd in een manifest. Acht verbeterprojecten moeten worden uitgevoerd. Het is tijd om daar nu mee aan de slag te gaan vanuit het brede belang van de regio. Lokale afwegingen mogen dat niet belemmeren.

Het manifest is 23 december toegezonden aan de politieke partijen in Bollenstreekgemeenten in de provincies Noord- en Zuid-Holland met de oproep om deze projecten op te nemen in hun programma bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Willem Heemskerk, voorzitter Bedrijfsleven Bollenstreek, en Bart Siemerink, directeur Keukenhof, twee van de veertien initiatiefnemers van het manifest, benadrukken de urgentie om met een eenduidig uitvoeringsplan te komen. Een regionale oplossing om de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek te verbeteren. Siemerink is trots op het gezamenlijke initiatief: “We moeten onze mooie, open Bollenstreek behouden. Dat kan alleen als er een gezonde bedrijvigheid mogelijk blijft, naast dat we hier goed kunnen wonen en recreëren. We moeten daarom nu de bereikbaarheid verbeteren en een ontsluiting regelen van de Bollenstreek met een goede doorstroming naar en via provinciale en rijkswegen. Bovendien vraagt verduurzaming ook om hoogwaardig openbaar vervoer en een fijnmazig netwerk van fietspaden.”

“Er wordt al jaren nagedacht over een aanpak voor een betere bereikbaarheid, maar er is nog steeds niets concreets gebeurd”, aldus Heemskerk. “Dat schaadt de economische ontwikkeling in onze regio. We moeten nu gezamenlijk komen tot weloverwogen, gerichte verbeteringen.”

Gebrek aan urgentie

Het manifest geeft aan dat het al lang geen vijf voor twaalf meer is, dat was het meer dan 10 jaar geleden namelijk al.... ‘Het verkeer in de Bollenstreek loopt vast en het wordt alleen maar erger. Overheden blijken niet in staat om te doen waar al bijna twintig jaar over is nagedacht en om wordt gevraagd: zorgen dat de Bollenstreek bereikbaar blijft en beginnen met het aanpakken van de grootste knelpunten. Het gebrek aan urgentie en het ontbreken van een bestuurlijke vuist zijn verontrustend. Want de problematiek is groot, hardnekkig en onomstreden’, zo begint de tekst van het manifest.

De partijen zien mogelijkheden op het gebied van de oost-westverbindingen, modernisering van de A44 en verbetering van het OV.  De volgende partijen hebben het manifest ondertekend: Bedrijfsleven Bollenstreek, Anthos, Keukenhof, KAVB, Economic Board DB, Bedrijfsleven Rijnland, Business Club Lisse, Greenport DB, Noordwijkse Ondernemers Vereniging, Horeca Nederland afdeling Noordwijk, Business Platform Teylingen, TLN, VNO-NCW en evofenedex.

Het manifest wordt op 20 januari gepresenteerd aan Frederik Zevenbergen, gedeputeerde verkeer en vervoer van Provincie Zuid-Holland en aan de Stuurgroep Mobiliteitsmaatregelen Noordelijke Duin- en Bollenstreek. Vanwege de huidige coronamaatregelen was een fysieke overhandiging nu helaas niet mogelijk.

Meer berichten