Logo dehillegommer.nl
<p>Overmatig alcoholgebruik is afgenomen, zo stelt de GGD Hollands Midden. | Foto: pr</p>

Overmatig alcoholgebruik is afgenomen, zo stelt de GGD Hollands Midden. | Foto: pr

GGD Hollands Midden roept op tot brede aanpak van gezondheid

GGD Hollands Midden presenteerde dinsdagochtend 26 oktober de regionale gezondheidscijfers van volwassenen aan haar gemeenten en samenwerkingspartners. Deze cijfers komen uit de meest recente Gezondheidsmonitor (2020), die eens per vier jaar wordt uitgevoerd.

Sinds 2016 ziet de GGD een positieve ontwikkeling ten aanzien van ervaren gezondheid, langdurige aandoeningen en beperkingen. De regio scoort hierin beter dan gemiddeld in Nederland. Toch zijn er problemen waaraan met vereende krachten moet worden gewerkt.

• Zo is de gezondheidssituatie van lageropgeleiden duidelijk minder gunstig dan die bij hogeropgeleiden. En ook mensen die moeite hebben met rondkomen ervaren meer gezondheidsproblemen.

• Eenzaamheid is toegenomen bij 65+’ers.

• Zorgen rond werk, geldzaken en familie leiden tot steeds meer stress bij mensen, vooral jongvolwassenen scoren hier hoog op.

• Vergeleken met 2016 ziet de GGD dat er minder bewogen wordt (vooral bij jongvolwassenen) en stijgt het percentage mensen met ernstig overgewicht gestaag. 

• Positieve ontwikkelingen met betrekking tot leefstijl zijn er ook, zo nemen overmatig alcoholgebruik en roken steeds verder af; alleen bij laagopgeleiden is het aantal rokers juist toegenomen.

• De coronaperiode heeft vooral voor jonge volwassenen en mensen die moeite hebben met rondkomen een negatief effect gehad op hun gezondheid en leefstijl.

De coronapandemie heeft het belang van gezondheid voor de samenleving duidelijk gemaakt. “Mensen met een slechte conditie en minder veerkracht lopen een hoog risico op een slechte afloop bij een pandemie als deze. Het zorgsysteem staat onder druk en de invloed op de economie is enorm. Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan en voorkomen van deze problemen. De GGD roept dan ook op tot een brede aanpak van gezondheid vanuit alle beleidsvelden. Gezamenlijke ambities voor gezondheid, werk en inkomen en ruimtelijke ordening dragen bij aan welzijn en welvaart in gemeente en regio. Op basis van genoemde cijfers levert de GGD - als de adviseur van de gemeenten op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie - hieraan haar bijdrage”, zo meldt de organisatie.

Meer berichten