Logo dehillegommer.nl
<p>Hillegommer Fr&eacute;nk van der Linden interviewde ervaringsdeskundigen en vertelde ook over zijn jeugd met gescheiden ouders. | Foto: PR</p>

Hillegommer Frénk van der Linden interviewde ervaringsdeskundigen en vertelde ook over zijn jeugd met gescheiden ouders. | Foto: PR

Hoe help je jeugd bij echtscheiding?

Afgelopen dinsdag hield de gemeente voor professionals een webinar over echtscheidingen. Wethouder Jan van Rijn was erbij en Frénk van der Linden, journalist en oud-inwoner van Hillegom, praatte als gespreksleider de avond aan elkaar.

Het doel was om samen op zoek te gaan naar wat er beter kan om een scheiding voor jeugdigen beter te laten verlopen, zodat er minder vaak gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg en wil dit zo goed mogelijk laten aansluiten op de vragen waar jeugdigen mee zitten als hun ouders scheiden. Ook om verkeerd of onnodig doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp te voorkomen en wachtlijsten te verminderen. 

Na een welkomstwoord van Van Rijn nam gespreksleider Van der Linden het woord om de urgentie van scheidingsproblemen voor kinderen aan de hand van zijn eigen jeugd te introduceren. 

Daarna interviewde hij twee ervaringsdeskundige jongeren van Villa Pinedo, een organisatie voor en door jeugdigen waarvan de ouders scheiden. In het laatste onderdeel, een paneldialoog, gaven tien jeugdprofessionals en andere betrokkenen hun visie op wat er beter kan. 

Er zijn allerlei leerpunten naar voren gekomen om de situatie voor jeugdigen te verbeteren. Van Rijn: “Wat er voor mij uitsprong, was dat het belangrijk is om ‘oordeel-loos’ vragen te stellen aan kinderen van ouders die scheiden.” 

Verder is belangrijk dat het kind van jongs af aan mentale veerkracht en emotionele weerbaarheid aanleert.

Meer berichten