Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Cursus politiek actief in Hillegom

25 geïnteresseerde inwoners hebben in september kennisgemaakt met de lokale politiek van Hillegom onder leiding van ProDemos. In drie avonden keken de deelnemers naar de gemeentelijke politiek en besluitvorming. Allemaal vanuit een eigen perspectief en vanuit hun eigen maatschappelijke betrokkenheid.

De burgemeester opende de cursus en twee raadsleden vertelden hoe zij zelf politiek actief zijn geworden. In de  derde en laatste bijeenkomst stelden de politieke partijen van Hillegom zich voor. Tijdens de cursus is uitgebreid gesproken over verkiezingen, hoe neemt de gemeente(raad) één besluit en hoe is dit te beïnvloeden. De deelnemers gaven aan dat de cursus goed inzicht gaf in de politiek, dat ze nu beter weten hoe ze dingen kunnen bereiken en dat de cursus een “enorme handreiking was om eens binnen te komen en het gesprek aan te gaan.” Een aantal deelnemers gaf aan hierna toenadering te willen zoeken tot de politieke partijen. 

Meer informatie over de gemeenteraad
Wil je meer weten over de gemeenteraad, wie de raadsleden zijn of hoe je kunt inspreken; ga dan naar https://gemeenteraad.hillegom.nl/

Meer berichten