Logo dehillegommer.nl
<p>Het Rien van Nunen-plantsoen. | Foto: Marca Bultink.</p>

Het Rien van Nunen-plantsoen. | Foto: Marca Bultink.

Sporen van Vroeger

De vele wegen van Hillegom: Abellalaan

In de column over de Jacques Perklaan (17 april 2018) kon u lezen over de straat zonder adressen. In het verlengde van de Jacques Perklaan ligt de Abellalaan, ook niet rijk bedeeld met adressen. Vooral de oneven nummers zijn decennialang niet gebruikt.

In de jaren ’70 waren huisnummers 1 en 3 in gebruik door de zaalfaciliteit Bloemhof van bejaardencentrum Bloemswaard, maar de huidige eeuw startte zonder oneven huisnummers. Sinds november 2014 zijn Abellalaan 1 en 3 de adressen van diverse dienstverleners in Dienstencentrum Elsbroek. Verdere oneven huisnummers zijn er niet in de 500 meter lange laan.

De even kant van de Abellalaan is ook al zo bijzonder want tegenover huisnummer 1 liggen de woningen en winkels van ’t Palet. Het eerste even huisnummer is 74, van de vrije school De Toermalijn, voorheen de Rembrandt basisschool, voor diens samengaan met de Marijkeschool in de Daltonschool.

Vanaf september 1965 tot en met schooljaar 1983-1984 was het mogelijk om je hele leerplichtige tijd naar dezelfde straat te fietsen voor onderwijs, want na de Rembrandtschool kon je naar de Tuinbouwschool gaan, gevestigd op Abellalaan 82. Er was echter te weinig animo voor de lagere agrarische opleiding, want per augustus 1984 is de agrarische opleiding opgegaan in de vanaf toen scholengemeenschap (voorheen LTS) St. Paulus, een paar voetstappen westwaarts. Het schoolgebouw van de tuinbouwschool bestaat nog steeds en huisvest alweer decennialang Aarts Sport Hillegom; in de fitnesszaal is de voormalige klaslokaalstructuur nog duidelijk zichtbaar. In de jaren ’80 is naast de toenmalige tuinbouwschool nog een blokje gebouwd waarin op huisnummer 80 en 80a Apotheek Elsbroek en vele tandartsen hun praktijk hielden en houden; oudere Hillegommers herkennen misschien nog tandartsen Laverman en Schimberg.

Met deze vier even huisnummers is ook daarmee de koek op aan de Abellalaan. Maar er is nog wel veel moois te zien aan de Abellalaan; wat te denken van de groene long genaamd Park Elsbroek? Kadastraal gezien maakt het park deel uit van de groene zomen rondom de Mesdag-flats, en de Vincent van Goghsingel en de Hillinenweg tot aan de Singel. Het geheel beslaat zo’n 8 hectare.

Park Elsbroek is aangelegd rond 1974, tegelijkertijd met de oplevering van de zeven flats aan de Mesdaglaan waar 210 woningen onderdak vinden. Volgens oudere Hillegommers was het terrein waar later het park zou komen, een wildernis – sommigen noemden het zelfs een prairie in de tijd waar kinderen konden spelen in de vrije Hillegomse onontgonnen poldernatuur. De kerstbomen van de feestdagen in de vroege jaren ’70 vonden daar hun einde in een vreugdevuur, voordat wij ons bewust werden van de schade dankzij zulke fikken.

Het park Elsbroek is een klein decennium geleden compleet heringericht, wat met een flinke dosis scepsis werd bezien door de Hillegommers. “Het was niks en het wordt niks” was een veelgehoorde opmerking. De herinrichting was beslist nodig want het was geen prettige plek om te verblijven en velen voelden zich er onveilig. Nu is het park een mooie groene oase. Binnen het park is het Rien van Nunenplantsoen te vinden, voorzien van een kastanjeboom en Steptoe-narcissen. Ga maar eens op zoek naar deze plek die herinnert aan een geliefde Hillegomse burgemeester, uit de televisieserie Swiebertje.

De digitale versie van deze column staat ook op: www.vriendenvanoudhillegom.nl.

Jacolien van der Valk, Stichting Vrienden van Oud Hillegom

Email: SVvOH.pr@gmail.com.

Meer berichten