Logo dehillegommer.nl
<p>| Foto: Corine Zijerveld.</p>

| Foto: Corine Zijerveld.

Senioren Podium overhandigt Strategieplan aan wethouder Van Rijn

Hillegom • Vorige week vrijdag vond de officiële overhandiging plaats van het Strategieplan, geschreven door ouderenadviesorgaan het Senioren Podium, aan de in Hillegom voor ouderenbeleid verantwoordelijke wethouder Jan van Rijn. Het uit onafhankelijke en bestuursleden van ouderenbonden KBO en PCOB Hillegom bestaande Senioren Podium laat de gemeente middels dit plan weten welke strategie men de komende jaren voor ogen heeft, als het gaat om het creëren van een stimulerende en veilige leefomgeving voor ouderen in Hillegom.

In het Strategieplan heeft het Senioren Podium zijn visie en rol beschreven om voor Hillegomse ouderen toekomstig beleid te helpen ontwikkelen en te monitoren. Daarvoor zijn speerpunten aangedragen op 5 belangrijke thema’s te weten Wonen, Welzijn, Zorg, Mobiliteit en Veiligheid. Met gepaste trots boden Maria Hulsebosch en Frans van Lierop (respectievelijk de schrijfster van het plan en de voorzitter) het Strategieplan aan wethouder Jan van Rijn aan. De wethouder is, vertelde Van Rijn bij deze gelegenheid, het Senioren Podium zeer erkentelijk voor hun inspanningen. Hij nam het plan dan ook met veel genoegen in ontvangst. Van Rijn sprak tevens zijn grote waardering uit voor de jarenlange inzet van het Senioren Podium en blijft graag met hen in gesprek over de uitvoering van het plan. Iedereen die belangstelling heeft voor dit Strategieplan kan zich voor informatie wenden tot de voorzitter van het SeniorenPodium, Frans van Lierop, email fawvanlierop@gmail.com of secretaris Tineke Weijers email tineke@famweijers.eu 

Meer berichten