Logo dehillegommer.nl
Foto: pr

Schulte-Küperjanshof weer open

In de heemtuin in Elsbroek, waar de natuur onverstoorbaar z’n gang gaat, opent de Schulte-Küperjanshof ook in 2021 weer haar deuren om de mensen te ontvangen die van de natuur willen genieten.

Met ingang van 4 april, eerste paasdag, gaat de tuin elke zondagmiddag open. Om zo veel mogelijk bezoekers gelegenheid te geven om een ommetje te maken en tot rust te komen, is de heemtuin dit jaar ook op tweede paasdag geopend tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Er zijn bijzondere bloemen en bomen in deze tuin te vinden, van kieivitsbloem tot daslook, van ‘vogeltje-op-krukje’ tot sleutelbloem. Als het weer een beetje meezit, bloeien ook de fruitbomen, die tegenwoordig worden onderhouden door de vrijwilligers van de heemtuin.

De heemtuin bestaat deels uit bos, dat rijk is aan voorjaarsbloeiers en stinzenplanten, maar er is ook een grote vijver waar al vele jaren roodwangschildpadden verblijven. Hun rustplek is op de scheefgezakte boom op het eiland, midden in de vijver. Dit voorjaar is de eerste schildpad al gesignaleerd.

Deze heemtuin werd zeventig jaar geleden ingericht als een particulier landgoed van de welgestelde Hillegomse familie Schulte Küperjans. Halverwege de jaren 80 heeft deze familie de tuin verkocht aan de gemeente. Hiermee kregen de inwoners van Hillegom een schitterende achtertuin. Toen de familie nog eigenaar was, legde mijnheer Schulte een laantje aan naar een prieeltje. Links en rechts hoge bomen, Amerikaanse moerascipressen die zich met hun wortels goed verankeren in de drassige bodem.

Hun zuurstof betrekken ze via luchtwortels die her en der boven de grond uit komen tussen de koekoeksbloemen, de bosanemoon en de gulden boterbloem. Hoog in de bomen zijn de gaten te zien de grote bonte specht heeft uitgehakt als nestholte.

In de loop der jaren zijn sommige bomen zo ver uitgegroeid dat ze op het slappe veen geen weerstand meer konden bieden tegen stormwind. Langs de vijver staat een treurwilg die door zijn eigen gewicht is scheefgezakt in het slappe veen, maar die zich weer dapper opricht uit het water. Andere bomen zijn geveld en hebben een open plek achtergelaten.

Bijen en hommels profiteren van de rijke bloei van het vroege voorjaar tot in september, wanneer de metershoge duizendknoop op de Ringvaartdijk in bloei staat. De imkers van de heemtuin, Peter Verbruggen en Joop van der Aar, zijn hier regelmatig te vinden bij hun bijenkasten. Voor de wilde bijen hebben zij een insectenhotel neergezet langs het ligusterstruweel, lekker in de zon aan de zuidkant van de heemtuin. Metselbijen en andere soorten maken daar dankbaar gebruik van.

Meer berichten