Logo dehillegommer.nl
<p>Foto: PR</p>

Foto: PR

Ruim 2000 euro voor Stichting Gehandicapt Kind

Vrijwilligers hebben afgelopen november gecollecteerd voor de stichting het Gehandicapte Kind in Hillegom.

Vijftien collectanten gingen langs de deuren of collecteerden digitaal en haalden samen 2137,20 euro op. Landelijk is een recordbedrag opgehaald van 922.830,00 euro. Dit was nooit gelukt zonder de hulp van vele (digitale) collectanten, projectpartners die volop meehielpen en alle gulle gevers. Iedereen voelde de noodzaak om er juist nú te zijn voor kinderen met een handicap. Want nog meer dan anders verkeren zij in een isolement.
Met het geld steunt de stichting projecten op het gebied van samen spelen, sporten en leren voor kinderen met een handicap. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken, sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren en Samen naar School klassen op te richten binnen de basisschool in de buurt. De Stichting kan altijd extra vrijwilligers gebruiken. Meer info via: Marita Kuiters 06-33319946.

Meer berichten