Logo dehillegommer.nl
Foto: Jantine Loef

Petitie ‘Hillegom tegen het nieuwe afvalinzamelingsbeleid’

Van Mariëlla van Schie ontving de redactie een ingezonden mail over een petitie die vorige maand is gestart tegen het nieuwe afvalinzamelingsbeleid van de gemeente Hillegom. Ze schrijft: “Met deze petitie wordt de gemeente Hillegom gevraagd het nieuwe afvalinzamelingsbeleid te herzien.”

“Dit omdat de voordelen die de gemeente aandraagt sterk in twijfel getrokken worden. Er wordt gevreesd dat dit nieuwe beleid juist alleen maar negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu. Bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval, wat meer zwerfafval tot gevolg heeft. Of de kwaliteit van de aanlevering van de recyclebare afvalstromen die achteruit gaan. Dit doordat restafval met andere afvalstoffen gemengd wordt omdat mensen restafval in andere afvalbakken gooien die wel gratis zijn. Hierdoor moeten recyclebare afvalstromen alsnog worden verbrand. Denk ook aan de extra transportbewegingen van vuilniswagens die in plaats van om de week, elke week het plastic en GFT afval komen ophalen. 

De gemeente geeft aan dat mensen met medicinaalafval eventueel gecompenseerd kunnen worden. Maar hoe wil de gemeente er voor zorgen dat dit met de AVG wetgeving correct afgehandeld wordt? Ook worden er vraagtekens gezet bij de bekostiging van het nieuwe beleid. Het is een dure en omslachtige manier om het doel, het beter scheiden van afval, te bewerkstelligen.

Op donderdag 12 november zal de petitie overhandigd worden aan de betreffende wethouder meneer Jan van Rijn.

Wilt u ook tekenen tegen het nieuwe afvalinzamelingsbeleid? Dan kunt u dit nog doen tot en met woensdag 11 november via de volgende website.

www.petities.com/hillegom.

Meer berichten