Logo dehillegommer.nl
<p>In kleine groepjes krijgen mensen die beter Nederlands willen spreken en lezen les in het Taalcaf&eacute;. | Foto: pr</p>

In kleine groepjes krijgen mensen die beter Nederlands willen spreken en lezen les in het Taalcafé. | Foto: pr

(Foto: pr)

Taalcafé Hillegom voorzichtig weer van start gegaan

Regelmatige bezoekers van de bibliotheek in Hillegom is het vast al opgevallen: er is het een en ander veranderd. Mensen zoeken vergeefs naar de gezellige leestafel, links van de ingang. Dit gedeelte is nu afgezet voor het Taalcafé Hillegom, zodat men elders een plek moet vinden om de krant of tijdschriften te lezen.

Van maandag tot donderdag zijn de vrijwilligers van het Taalcafé enthousiast bezig om mensen die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en lezen, op weg te helpen. Op drie van de vier middagen wordt aan twee groepjes van 4 of 5 personen les gegeven gedurende 50 minuten. Iedereen wordt persoonlijk uitgenodigd om deel te nemen, meestal zijn dat de al bekende deelnemers.
Omdat er maar een beperkt aantal mensen per keer welkom is, is er een reservelijst. Als een deelnemer verhinderd is, wordt er iemand van deze lijst uitgenodigd. Via het Taalpunt en door Vluchtelingenwerk worden ook nieuwe mensen aangedragen. Op de maandag geeft één vrijwilliger individueel les aan mensen die de taal nog haast helemaal niet machtig zijn.

Evaluatie
Op de eerste evaluatie van de vrijwilligers over werken in de nieuwe situatie vroeg Henk Huurneman, vijf jaar geleden initiatiefnemer van het Taalcafé, of de begeleiders het op deze manier nog wel leuk vonden. Kees, Ed, Anneke, Ria en Thea waren unaniem van mening dat het werken met meer mensen leuker is, maar dat íets beter was dan niets. Positief is dat in de afgelopen week toch zo’n 24 mensen naar het Taalcafé geweest zijn, zoveel mogelijk op hun eigen niveau.

Taalcoach aanvragen
Info over het Taalcafé via Henk Huurneman (0252-520096). Wie een persoonlijke Taalcoach voor een half jaar wil aanvragen, kan naar het Taalpunt-spreekuur: dinsdags van 14.00 - 15.30 uur in de bieb aan de Sportlaan.

Meer berichten