Logo dehillegommer.nl
Foto: Remco Out

BBH: Hillegoms fonds voor sociale woningbouw

Tijdens de bespreking over het Woonprogramma 2020 – 2024 in de raadsommissie van 2 juli verraste de Frank Evers (BBH) de overige raadsleden met het voorstel om als gemeente een fonds/voorziening te creëren van rond de 10 procent van de ruime algemene reserve van Hillegom.

Door Jos Draijer

Dat is dus ongeveer 4 miljoen euro. Nadere uitwerking is nog nodig, maar het idee is duidelijk: stimuleer de sociale woningmarkt. Evers: "Als BBH zijn wij ervan overtuigd dat met de inzet van deze gelden de komende jaren een versnelling mogelijk is van diverse herstructurerings- en nieuwbouwprojecten van woningcorporatie STEK. Wellicht 200 sociale woningen en huurappartementen. De opgaven voor Stek zijn omvangrijk en zullen nog toenemen. Daartoe behoren ook investeringen voor huisvesting van kwetsbaren, verduurzaming en verbetering van de leefomgeving."

De overige raadslieden werden wat verrast door het voorstel van BBH maar reageerden niet negatief. Een interessant idee en zeer de moeite waard dat goed te bespreken, was de algemene teneur van de eerste reacties van de overige partijen. Alle politieke partijen realiseren zich ook dat woningcorporaties het op dit moment financieel moeilijk hebben om hun woningbouwopgaven te kunnen uitvoeren, vooral door de verhuurdersheffing door de rijksoverheid. In het verleden had Hillegom al een fonds voor sociale woningbouw maar dat is opgeheven toen de provincie met een nieuwe regeling kwam: investeringsbudgetten voor Stedelijke Vernieuwing (ISV). Maar die budgetten bestaan inmiddels niet meer.

Donderdag 9 juli vergadert de raad over het Woonprogramma 2020-2024 en wordt dit voorstel opnieuw besproken.

Meer berichten