Logo dehillegommer.nl
Foto:
Notenkraker

Kadernota: gemeenteraad spartelt

De Hillegomse gemeenteraad vergaderde voor het eerst sinds de coronabeperkingen weer ´live´ in de raadszaal. Afgelopen donderdag dus weer college en raadsleden op 1,5 meter in een ruimte met elkaar, in de vissenkom op het gemeentehuis. Live te volgen op de site van de gemeente Hillegom. Belangrijkste agendapunt: de Kadernota. Daarin presenteerde het college ‘het financiële plaatje’ voor komende jaren aan de raad. Dat ziet er beroerd uit: in 2021 een structureel begrotingstekort van 600.000 euro, oplopend tot in de miljoenen de jaren daarna. De zorgeloze begrotingsfeestjes zijn dus voorbij.

Het wordt nu noodzaak de begroting weer in balans te krijgen: uitgaven schrappen en/of lasten verzwaren voor de burger. Dat is de opgave die nu voor ligt. Een ongemakkelijke waarheid, raadsleden gingen er van spartelen in de vissenkom. Niet langer rijkdom maar armoede verdelen.

Het college drukte de raad met de neus op de feiten: doe je best, raad, kom maar met suggesties. Wethouder Financiën Anne de Jong leunde achterover en zag het gebeuren: spartelende politieke partijen BBH en CDA die de uitgaven in de portefeuilles van hun eigen wethouders wilden ontzien. Andere partijen bleven onder water of schoten even door de lucht om een losse suggestie te lanceren. Dick van Egmond (GL) had het over het ontzien van de meest kwetsbaren inwoners en de plannen voor verduurzaming. Kees Langeveld vond vooral gezondheid en welzijn van de inwoners belangrijk. De VVD liet horen dat de messen geslepen worden om te bezuinigen op in hun ogen nutteloze zaken en activiteiten. Een streng lijstje werd aangekondigd. Bloeiend Hillegom wilde de herinrichting van de Zanderij schrappen. Sommigen sloten lastenverzwaring voor de burger uit, anderen weer niet. Wethouder de Jong moet gedacht hebben: waarom luisteren ze niet naar wat ik gezegd heb in de krant: lastenverzwaring voor de inwoners moet toch kunnen? Een paar biertjes minder elk zondag bij de voetbal en we kunnen het voorzieningenniveau voor de burger op pijl houden.

Toen leek ineens de oplossing van buiten de raad te komen: een motie om nieuwe inkomsten te genereren. Een motie van BBH, CDA en BH om verblijfsbelasting te gaan heffen bij toeristen en arbeidsmigranten (die hier voor vier maanden verblijven). Niet uitvoerbaar, merkte Sander Boschma (D’66) nuchter op. Eerdere pogingen met toeristenbelasting strandden omdat de kosten voor het innen de opbrengsten overtroffen. Bovendien privacy bescherming in het geding. Toen ook nog bleek dat de verblijfsbelasting voor arbeidsmigranten ook kan dienen om te weten te komen waar zij dag en nacht uithangen en wat zij doen, sloeg de twijfel toe.

Het gespartel toonde de onmacht van de gemeenteraad om het eens te worden over hoofdzaken, criteria, een kader die richting geven het college om inhoudelijk en financieel goed onderbouwde bezuinigingsvoorstellen aan de raad te presenteren. Bijvoorbeeld, is van alles wat gesubsidieerd gedaan wordt nut, noodzaak en meerwaarde eigenlijke wel aangetoond? Houd alle gemeenschappelijke regelingen eens tegen het licht qua kosten en baten. Zijn er lopende zaken of beleidsvoornemens die we zelf efficiënter en goedkoper kunnen doen? Een 10% efficiency korting op personeel organisatie? Geen nieuw beleid meer zonder een degelijke ‘impact assessment’ en minder bureaucratie en regelgeving voor de burger…..

Notenkraker is een column van Jos Draijer en verschijnt om de week in deze krant. Reageren? Mail: redactie@dehillegommer.nl.

Meer berichten