Word ‘Vriend van de Hillegommer’
Logo dehillegommer.nl
Foto:

Word ‘Vriend van de Hillegommer’

Onze kranten maken deel uit van de lokale samenleving en wordt door veel inwoners gespeld. Volgens de gemeente, politieke partijen, verenigingen, organisaties en vele burgers, draagt de krant bij aan de lokale democratie.


Ook in deze coranatijd is ‘de Hillegommer’ een belangrijke bron van informatie.

We gaan tot het uiterste om binnen de mogelijkheden, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Dat doen wij door de krant gratis huis-aan-huis te bezorgen en de inhoud van de websites gratis ter beschikking te stellen.

Ons uitgangspunt is dat het lokale nieuws beschikbaar is voor iedereen. Vanzelfsprekend kost het uitgeven van deze lokale media wel geld. We maken iedere week kosten voor het drukken en verspreiden van de krant.

Dat wordt normaal gesproken volledig gefinancierd met advertenties van met name lokale ondernemers. Deze inkomsten vallen nu echter grotendeels weg, omdat onze adverteerders ook hard worden getroffen door de coronacrisis.

Daardoor komt de toekomst van deze lokale krant en nieuwssite in gevaar. De nood is hoog.

Om de krant uit kunnen blijven geven, is steun nu noodzakelijk. Daarom doen we nadrukkelijk een beroep op onze lezers. U kunt ons steunen door ‘Vriend van de Hillegommer’ te worden. Dat kan door op de gelijknamige website aan te klikken en één van de mogelijkheden te kiezen. Elke bijdrage is welkom. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Onze dank is groot!

Steun onze krant

Door middel van de doneerknop op onze website kunt u uw donatie overmaken. Natuurlijk kunt u ook uw gift direct overmaken op bankrekening NL39 RABO 0331 7655 43
ten name van Uitgeverij Verhagen B.V. onder vermelding van "Vriend van de Hillegommer’.

Meer berichten