Financiële steun aan instellingen | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto: pixabay

Financiële steun aan instellingen

Non-profit instellingen in Hillegom die door de coronacrisis in financiële problemen komen kunnen aankloppen bij de gemeente Hillegom voor financiële ondersteuning. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 16 april een extra krediet hiervoor ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de algemene reserves.

Door Jos Draijer

Dit komt boven op de al genomen maatregelen om de economische pijn voor bedrijven en organisaties enigszins te verzachten. Zo kunnen er acute liquiditeitsproblemen zijn bij non-profit instellingen die kunnen leiden tot faillissement of tot het voorgoed moeten beëindigen van activiteiten. Wanneer noodzakelijk kunnen deze instellingen worden geholpen door hen - in eerste instantie door middel van een voorschot - een extra bijdrage te verstrekken voor acute liquiditeitsproblemen die het gevolg zijn van de coronacrisis en die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen oplossen. Het gaat daarbij om maatwerk. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze ondersteuning zoals inzicht in de actuele boekhouding, eerst eigen maatregelen nemen om kosten te minimaliseren, eventueel benutten van Rijksregelingen en onderzocht hebben van welke andere regelingen of organisaties nog financiële hulp te verkrijgen is. “Deze financiële ondersteuning moet vooral gezien worden als een tijdelijk vangnet en niet als een structurele subsidie. Met als doel de sociaal-maatschappelijke infrastructuur in Hillegom op niveau te houden”, licht wethouder Fred van Trigt desgevraagd toe.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>