Word Vriend van de Hillegommer! | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto:

Word Vriend van de Hillegommer!

De Hillegommer maakt deel uit van de lokale samenleving en wordt door veel inwoners gespeld. Ook in deze coranatijd is de Hillegommer een belangrijke bron van informatie. 

Wij voorzien u als lezer van betrouwbare informatie over de genomen maatregelen en vertellen welke impact deze hebben op ons leven in Hillegom. De andere kant van de crisis is dat juist nu de hulpvaardigheid en creativiteit van de mens naar boven komt. Ook dat proberen wij te stimuleren via onze media. We gaan tot het uiterste om binnen de mogelijkheden die wij hebben, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.

Dat doen wij door de krant gratis huis-aan-huis te bezorgen en de inhoud van de websites gratis ter beschikking te stellen. Ons uitgangspunt is dat het lokale nieuws beschikbaar is voor iedereen. Vanzelfsprekend kost het uitgeven van deze lokale media wel geld. We maken bijvoorbeeld iedere week kosten voor het drukken en verspreiden van de krant. Dat wordt normaal gesproken volledig gefinancierd met advertenties van met name lokale ondernemers. Deze inkomsten vallen nu echter grotendeels weg, omdat onze adverteerders ook hard worden getroffen door de coronacrisis. Daardoor komt de toekomst van deze lokale krant en nieuwssite in gevaar. De nood is hoog. 

Om de krant uit kunnen blijven geven, is steun nu noodzakelijk. Daarom doen we nadrukkelijk een beroep op onze lezers. U kunt ons steunen door ‘Vriend van de Noordwijker’ te worden. Dat kan door op de website van onze krant www.dehillegommer.nl in de menubalk de knop ‘Vriend worden’ aan te klikken en één van de mogelijkheden te kiezen. Elke bijdrage is welkom. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.

Mogen wij op u rekenen? Onze dank is groot!

Steun onze krant

Door middel van de doneerknop op onze website kunt u uw donatie overmaken. Natuurlijk kunt u ook uw gift direct overmaken op bankrekening NL39 RABO 0331 7655 43 ten name van Uitgeverij Verhagen B.V. onder vermelding van "Vriend van de Hillegommer".

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>