Provincie NH: streep door Duinpolderweg | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Ook wethouder Anne de Jong is niet blij met het provinciebesluit.
Ook wethouder Anne de Jong is niet blij met het provinciebesluit. (Foto: gemeente Hillegom)

Provincie NH: streep door Duinpolderweg

De provincie Noord-Holland (NH) heeft in een (telefonische) vergadering van de Stuurgroep Duinpolderweg laten weten van plan te zijn om uitsluitend verder te gaan met de verbreding van de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 in de gemeente Haarlemmermeer. Dit, vanwege de enorme woningbouwplannen van Haarlemmermeer tegen de Ringvaart aan tussen Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek.

Door Jos Draijer

De rest van de Duinpolderwegroute wordt niet uitgevoerd: de doortrekking tot aan de Haarlemmerstraat (N208), de randweg bij Zwaanshoek en de randweg A44-Lisse. Dit voorgenomen besluit over de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten. NH Gedeputeerde Bereikbaarheid en Mobiliteit, Jeroen Olthof: “Wij willen hiermee duidelijkheid bieden aan de inwoners en onze Stuurgroeppartners, met wie wij graag in gesprek blijven over de bereikbaarheid in het grensgebied van Noord- en Zuid-Holland.” Na jarenlang overleggen met overheden, inwoners en ondernemers hadden beide provincies eerder (eind 2018) formele besluiten genomen over het definitieve tracé van de Duinpolderweg om duidelijkheid te creëren en een einde te maken aan de gepolariseerde verdeeldheid van meningen tussen voor- en tegenstanders.

Provincie Zuid-Holland en de partners in de Duin- en Bollenstreek betreuren het zeer dat de provincie Noord-Holland niet verder wil met het project Duinpolderweg. Gedeputeerde Floor Vermeulen, die een paar weken geleden op een VVD bijeenkomst in Hillegom nog van een “pauzestand” sprak, ging uit zijn dak van woede aldus zijn woordvoerder. “Zoveel werk, inspraak, voorbereiding en besluitvorming voor niets?” Dat kan dus niet, die schade moet verhaald worden op Noord Holland zo klinkt het in het Provinciehuis in Den Haag.

Woedend

Ook de wethouders van Hillegom Anne de Jong en Lisse Jolanda Langeveld zijn verbijsterd, om niet te zeggen woedend. De Jong: “Dit besluit van Noord Holland maakt dat de bestaande verkeersproblemen zoals op de N208, de Wilhelminalaan, de Meerlaan niet worden opgelost.

Dat wordt nog erger door de nieuwe woningbouwplannen van de Haarlemmermeer waarbij de verkeersoverlast over de Ringvaart, (provinciegrens) in Heemstede, Bennebroek, Hillegom en Lisse wordt gedumpt. Dat kunnen de bestaande ophaalbruggen niet verwerken. En dan heb ik het nog niet eens over de onbehoorlijke manier waarop NH met de bevolking, bedrijven, andere gemeenten en de provincie ZH omgaat. Politiek populisme en ongeloofwaardig noem ik dat, wanneer de provincie NH democratische spelregels en genomen besluiten negeert”.

Mobiliteitswethouder Jolanda Langeveld van Lisse is ook allerminst te spreken: “Er is nu geen totaaloplossing meer. Ik heb diverse keren aan Noord Holland gevraagd wat zij dan wel als totaaloplossing zien, maar dan komt er niet veel meer uit dan dat ‘er een nieuwe realiteit’ is. Dat is stuitend.” De reactie van de Stuurgroep sluit aan bij mening van wethouders de Jong en Langeveld. “Het voorgenomen besluit van Noord-Holland biedt geen oplossing om de grens regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt zal blijven, files zullen toenemen en het bedrijfsleven zal hier grote schade ondervinden.

De gevolgen voor nu zijn een verlies aan onderling vertrouwen en naar buitenwereld een beeld dat voor de overheid een door haar zelf genomen besluit niet bindend is” zo staat in de verklaring van de Stuurgroep, waarin Hillegom. Lisse, Haarlemmermeer, de Vervoersregio Amsterdam, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland Rijnland (14 gemeenten) en de provincie Zuid Holland vertegenwoordigd zijn.

Noord Holland doet daarin dus niet meer mee. Reden voor de Stuurgroep om de provincie Noord Holland dringend te verzoeken haar standpunt te herroepen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>