Duinpolderweg (DPW) dobbert voort | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
| Foto: archief.
| Foto: archief. (Foto: piet de boer)

Duinpolderweg (DPW) dobbert voort

Tijdens de vergadering van een Raadscommissie van de gemeenteraad vorige week, wilde GroenLinks fractievoorzitter Dick van Egmond tijdens het vragenkwartiertje van wethouder Anne de Jong weten wat de loslippige wethouder van Teylingen bedoelde toen die suggereerde dat de Stuurgroep DPW van mening is dat alle partijen het DPW project onverkort moeten uitvoeren.

Door Jos Draijer

Wat ook een vraag was, voor welk tracé een project – MER (Milieu Effect rapportage ) wordt gemaakt, hoe dat gefinancierd wordt en wat dit voor het college betekent. De Jong liet de feiten spreken: de laatste formele vergadering van de Stuurgroep DPW dateert al weer van 10 juli vorig jaar, en, de bedoelde wethouder van Teylingen is geen lid van de Stuurgroep DPW.

Op 11 oktober is een informeel overleg geweest van een aantal leden van de Stuurgroep DPW om van gedachten te wisselen over de nieuwe politieke situatie die is ontstaan na de vorming van de colleges van Gedeputeerde Staten in Noord- en Zuid Holland.

Wel is op 13 december bilateraal overleg geweest, maar dat was geen Stuurgroep DPW vergadering, waarin om opheldering is gevraagd aan de besturen van Noord- en Zuid Holland. In de week van 13 – 20 januari 2020 (deze week dus, red.) treffen beide Colleges van GS elkaar voor nadere kennismaking waarbij mogelijk ook de DPW ter sprake zal komen.

De Jong verwacht dat wellicht in februari/maart aanstaande weer een Stuurgroep DPW bijeen geroepen wordt.

Tenslotte meldde hij dat door deze gang van zaken de opstelling van het College ten aanzien van de DPW niet verandert. Het standpunt van Hillegom is nog steeds hetzelfde: De project MER wordt gedaan over het tracé de Midden variant door de Oosteinder polder tot aan de N208 en wordt betaald door beide provincies.

Dit, conform de eerder genomen besluiten hierover door beide provincies.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>