Logo dehillegommer.nl

Gemeente in actie tegen verrommeling bollengrond

De samenwerkende gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen zetten de komende jaren in op het terugdringen van oneigenlijk gebruik van bollengrond. De drie gemeenteraden hebben hiervoor budget beschikbaar gesteld.

De gemeenten zijn dit voorjaar gestart met het inspecteren van het complete buitengebied en zetten dit de komende jaren voort. De focus ligt voornamelijk op verkeerd gebruik van bollengrond zoals paardenbakken, tuin bij de woning, volkstuinen, grasland. Daarnaast vindt controle plaats op ondermijnende activiteiten en de huisvesting van arbeidsmigranten. Inspecteurs bezoeken onaangekondigd locaties. Zij inspecteren samen met de eigenaar het terrein en/of de gebouwen. Na inspectie bespreken zij de bevindingen met de eigenaar. Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik onderzoekt de gemeente eerst of legalisatie mogelijk is en onder welke voorwaarden. Is dat niet mogelijk dan gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar over de vervolgstappen om het strijdig gebruik te stoppen.

Hillegom, Lisse en Teylingen werken hierbij samen met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH), de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) en de andere Greenport-gemeenten (Noordwijk, en Katwijk). Gezamenlijk doel is te werken aan het behoud van het karakter van de Bollenstreek.

Meer berichten