Gemeente wil stuk minder restafval | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto: SKvD

Gemeente wil stuk minder restafval

Hillegom ♦ Zo veel mogelijk huishoudelijk afval hergebruiken en zo min mogelijk restafval overhouden. Per keer betalen dat inwoners de restafvalrolemmer aan de weg zetten of een zak in de ondergrondse container werpen.

Door Jos Draijer

Verpakkingen van plastic en metaal en drankenkartons (PMD) wekelijks, en oud papier en karton (OPK) tweewekelijks op te halen. Kleinere rolemmers gebruiken bij laagbouw, dat wil zeggen: 140 liter in plaats van 240 liter. Invloed van de bewoners zelf op de kosten van inzameling van afval, want wie veel restafval inlevert, betaalt meer dan inwoners die afval beter scheiden en minder restafval inleveren. Het nieuwe systeem is niet goedkoper dan het huidige systeem. Het kan zelfs iets duurder zijn. Maar bij niets doen wordt inzamelen van restafval nog duurder voor de inwoners vanwege de stijgende kosten voor de verbranding van restafval.

Nieuw systeem

Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het nieuwe inzamelsysteem van afval waartoe vorige week het College van B&W besloten heeft. De gemeenteraad spreekt 28 november in de commissie over dit nieuwe systeem en neemt naar verwachting op 12 december een besluit. Het systeem zou per 1 januari 2012 ingevoerd moeten worden. In het jaar 2020 moet het systeem voor de inwoners heel praktisch en inzichtelijk worden gemaakt zodat alle Hillegommers precies weten wat er van hun verwacht wordt.

Waarom?

In een toelichting merkt wethouder Jan van Rijn op: "Hillegom heeft de ambitie de landelijke doelstelling te halen van jaarlijks minder dan 100 kg restafval per persoon in te leveren. En in 2025 zelfs jaarlijks minder dan 30 kilo. Nu levert de Hillegommer nog per jaar 186 kilo restafval in.

Veel te veel huishoudelijk afval verdwijnt of in de verkeerde bak of zak. Zonde, want veel van ons huishoudelijk afval, kan gewoon weer hergebruikt worden. En daar gaan we met elkaar voor zorgen. Want we willen een duurzame gemeente zijn."

De vervuiler betaalt

"Er is gesproken met inwoners, deskundigen op het gebied van afval en met de gemeenteraad om erachter komen hoe zij denken over beter scheiden en wat de mogelijkheden, wensen en behoeften zijn. In de uitgezette enquête en in groepsgesprekken geven inwoners aan al goed te scheiden, maar dat zij zeker nog meer kunnen doen. Een systeem waarbij de vervuiler betaalt en het restafval thuis wordt opgehaald, weliswaar in kleinere bakken en minder vaak, heeft de meeste voorkeur", aldus van Rijn.

Inwoners geven aan dit een eerlijk systeem te vinden. De rolemmer voor restafval wordt kleiner, van 240 liter naar 140 liter. In de nieuwe bakken zit een chip. De ondergrondse restafvalcontainers voor de hoogbouw gaan straks open met een pasje.

Extra aandacht

Bij de invoering van dit nieuwe systeem wordt duidelijke informatie gegeven over welke afvalsoort in welke afvalstroom hoort. Maar ook over fraude zoals bijplaatsen en dumping van afval. Dat is uiteraard niet de bedoeling. De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) gaan hier ook een rol in vervullen. De milieustraat is vanaf 2021 toegankelijk met een pasje. Aanbieden van restafval op de milieustraat mag, tegen betaling gelijk aan de betaling in de wijken. Dit wordt allemaal in 2020 verder uitgewerkt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>