Ambtenaren HLTsamen op koers | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
De burgemeesters van de drie HLT gemeenten. | Foto: Willem Krol, archief.
De burgemeesters van de drie HLT gemeenten. | Foto: Willem Krol, archief. (Foto: Willem Krol)

Ambtenaren HLTsamen op koers

De organisatie is pas 2,5 jaar op weg en kent zijn geboortegrillen, maar de ambtelijke organisatie HLTsamen ligt op koers, zo laat een onafhankelijk rapport van het bureau Berenschot weten. Er moet wel nog wat gebeiteld worden om een gewenste verbetering te bewerkstelligen.

Door Nico Kuyt

Met de fusie van de ambtelijke diensten van Teylingen, Lisse en Hillegom is de kwaliteit van de externe dienstverlening door inwoners en ondernemers overwegend als 'goed' ervaren. Die kwaliteit is echter niet verbeterd, wat wel werd verwacht. Er zijn sindsdien overigens geen grote brokken gemaakt. Opvallend is wel dat de gemeente Teylingen een hogere klanttevredenheid scoort dan Hillegom en Lisse, Lisse scoort overwegend juist lager. Maar de dienstverlening heeft vanuit HLTsamen geen depressieve dip gehad na de fusie. De kwaliteit van dienstverlening aan de inwoners is op peil gebleven. Berenschot trekt de conclusie dat een knappe prestatie is geleverd. De vooropgestelde doelen voor een verbeterde dienstverlening zijn nog niet geleverd, maar de HLT-samenwerking is volop in ontwikkeling en laat een voortgang zien. Om de verwachtingen rond dienstverlening te kunnen overtreffen, zal in de komende periode nog wel een stevige ontwikkelstap gezet moeten worden.

De tussenevaluatie is overigens al na 2,5 jaar. Daardoor kunnen problemen en obstakels van invloed zijn op de resultaten. Het onderzoek van Berenschot ziet dat de HLT-samenwerking volop in ontwikkeling is en overwegend een progressie laat zien. De kwaliteit van dienstverlening aan inwoners is, ondanks de 'verbouwing van de winkel', op peil gebleven. Maar moet wel omhoog, aldus burgemeester Lies Spruit (Lisse). De kwetsbaarheid is afgenomen en de doelstelling voor wat betreft de kosten wordt gehaald. Dat meent burgemeester Arie van Erk (Hillegom), en dat gaat volgens hem ook binnenkort lukken. Het onderzoek leverde een aantal rode draden op met betrekking tot de organisatie van de samenwerking. HLTsamen komt nu uit de eerste fase na de fusie. Nog niet alle mensen zitten op de juiste plek, maar de meeste wel. Ook komen nieuwe mensen binnen zonder achtergrond bij een van de drie oorspronkelijke ambtelijke organisaties. Dat geeft vorm aan de nieuwe bedrijfscultuur, minder gehecht aan de gemeentes. De grootste aandachtspunten zijn de inzet en verdeling van de capaciteit en de werkdruk. In december spreken de gemeenteraden over het rapport. Een verdere aanpak is nodig, vindt burgemeester Carla Breuer (Teylingen). Uit het het onderzoek blijkt dat een aantal punten verbetering behoeft: daaraan wordt gewerkt.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>