Zwaan zoekt Seijseners | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl

Zwaan zoekt Seijseners

Sven van der Vlugt Fotografie

Genealogie of voorouderonderzoek is een door velen beoefende hobby. Veel hobbyisten doen dit om een stamboom van hun voorouders te maken. Een minderheid pakt dit grootser aan; zij doen uitgebreid onderzoek naar (Hillegomse) families en familiestammen.

Zo is de Hillegommer Dick Zwaan al ruim een jaar bezig met het uitzoeken van de familie Seijsener (Seysener, Sijsener, Sijsenaar, Cijzenaar, Siesener en nog vele andere schrijfwijzen).

"Dit zijn vrijwel allemaal nazaten van Joseph Joachim Johannes Seijsener, die aan het einde van de 18e eeuw vanuit het Duitse Hildesheim naar Hillegom is 'geëmigreerd'. Van mij zijn ook twee generaties Duitse voorouders bekend", laat Zwaan weten.

Digitale archieven sinds 2007 enorm uitgebreid

"Een groot deel van het onderzoek is al gedaan door de Hillegomse onderzoekster Tonny Nieuwenhuizen-Fransen (1934-2016), die in 2007 op kleine schaal een genealogie over deze familie heeft geschreven. Dit document is onder andere terechtgekomen bij Liduina (Lidy) Seysener, die in 1954 in Australië is geboren, als dochter van Piet Seijsener en Wil Tijssen. Piet en Wil hadden rond 1950 enkele jaren een bakkerij in het (inmiddels afgebroken en herbouwd) pand waar nu "Murphy's Law" is gevestigd," aldus Zwaan. "De genoemde Lidy Seijsener heeft contact met mij gelegd, omdat zij mij kende van enkele publicaties op genealogische sites. Zij vroeg mij of ik het document van Tonny Nieuwenhuizen verder wilde uitwerken. Omdat sinds 2007 de digitale archieven enorm zijn uitgebreid, zijn er nu meer gegevens beschikbaar, die in 2007 nog niet bekend waren."

Het aantal Seijseners in Zwaans' database staat nu op een kleine 300 (vanaf circa 1800 tot circa 1920). Van deze personen heeft hij ook al bijna 300 originele geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten gescand. Bijna 60 procent van het document van Tonny Nieuwenhuizen is nu verwerkt.

Er zijn nog gegevens van vele tientallen Seijseners te verwerken volgens Zwaan, maar door de wettelijk ingestelde embargo's en de privacywetten zijn de akten van hun geboorte, huwelijk en overlijden (nog) niet digitaal in te zien.

"Voor sommige akten kan dit nog tientallen jaren duren. Daarom zijn gegevens van na circa 1920 geboren personen alleen door mondelinge overdracht te verkrijgen en worden daarom ook summier in het Tonny's Seijsener Genealogie weergegeven.

Oproep

Om vooral de personen vanaf circa 1915 correct te kunnen vermelden doet Zwaan een oproep aan personen met de naam Seijsener (op welke wijze dan ook geschreven), of daarmee verbonden familieleden om gegevens door te geven van henzelf en/of hun familieleden. "Dit om ook de laatste generaties van dit geslacht volledig en correct te vermelden in de genealogie. Niet alleen persoonsgegevens, maar ook achtergrondinformatie, anekdotes zijn hierbij nodig om een 'leesbaar' geheel te krijgen. Denk bijvoorbeeld ok aan advertenties van door Seijseners gedreven ondernemingen en/of familieadvertenties.

Om een indruk te krijgen van hetgeen reeds bekend is, kunnen degenen die een bijdrage kunnen en willen leveren, het document van Tonny Nieuwenhuizen bij mij opvragen, zodat zichtbaar wordt welke gegevens al bekend zijn, maar ook – wat belangrijker is – welke gegevens nog niet in het document vermeld staan."

Meer info: mail@swaenpraet.nl.

Ook op: https://gw.geneanet.org staan vele nazaten van Joseph Joachim Johannes Seijsener vermeld. Mogelijk dat bij voldoende belangstelling de Seijsener-genealogie op een later tijdstip in boekvorm wordt uitgegeven, maar die optie verkeert volgens Zwaan nog in een ontwerpfase.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>