Veel belangstelling herontwikkeling Jozefpark | Hillegommer
Logo dehillegommer.nl
Foto:

Veel belangstelling herontwikkeling Jozefpark

De gemeente Hillegom en Projectontwikkelaar Renward organiseerden vorige week in de Jozefschool een inloopavond voor omwonenden en belangstellenden zodat zij konden kennisnemen van de voortgang in de herontwikkeling van het Jozefpark. Het planontwerp is nu op hoofdlijnen klaar. Op basis van het getoonde schetsontwerp is ook het bouwprogramma met woningaantallen en type woningen bekend geworden.

Door Jos Draijer

Het gaat om twaalf appartementen voor één- tot tweepersoonshuishoudens (60 - 75 m2) door herontwikkeling van de Jozefschool, acht eengezinswoningen (100 – 120 m2) op de locatie tussen pastorie en Jozefschool, en 22 appartementen (90 – 110 m2) op de locatie Crescendo achter de Jozefkerk. Daarnaast worden er ook nog Zorgeenheden gebouwd: 26 eenheden voor 24 uurszorg in de Jozefkerk, tien eenheden voor herstelzorg in de oude pastorie en tien woonzorg eenheden (lichte zorg) in het Theresiahuis. Wensen en zorgen over onder meer toegankelijkheid en groenvoorziening. Met schetsen, tekeningen en impressies kon iedereen een eerste indruk krijgen van de aansluiting van de bouwplannen op de omgeving. Dat wordt overigens nog nader uitgewerkt. Daarom was er gelegenheid om wensen en zorgen achter te laten over bijvoorbeeld toegankelijkheid, verkeersveiligheid, parkeergelegenheid en groenvoorziening.

Het Jozefpark wordt immers een openbaar park waarbij ook de groenstrook aan de Leembruggenstraat in het ontwerp is meegenomen. 

Vervolgproces en fasering

Tijdens de inloopavond werd tevens informatie gegeven over het vervolgproces en de fasering. Voor sommige delen van Jozefpark is een bestemmingsplanwijziging nodig, voor andere delen niet. Formele inspraakmogelijkheden volgen daarom nog. Het streven is dat het bestemmingsplan voor het Jozefpark door de gemeenteraad in april 2019 wordt vastgesteld. Afhankelijk van wel of geen tegenslagen zouden de bouwwerkzaamheden dan eind 2019 of begin 2020 kunnen beginnen.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>