Duinpolderweg door Oosteinderpolder tot N208 | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
De tegenstanders hebben flink van zich laten horen, de afgelopen jaren.
De tegenstanders hebben flink van zich laten horen, de afgelopen jaren. (Foto: pr)

Duinpolderweg door Oosteinderpolder tot N208

MOBILITEIT • Het tracé van de Duinpolderweg gaat definitief door de Oosteinderpolder, maar tot de N208 met, indien technisch en financieel haalbaar, een aquaduct onder de Ringvaart en een verdiepte ligging. De ruimtelijke reservering voor doortrekking naar de N206 is geschrapt en wordt dus niet opgenomen in de ProjectMER voor het plangebied Duinpolderweg waarin het gekozen tracé wordt uitgewerkt en over milieueffecten en inpassingsvraagstukken wordt gerapporteerd.

Door Jos Draijer

Er is van 25 miljoen euro geoormerkt voor fietsverkeer en langzaam verkeer in het plangebied Duinpolderweg. Er komt meer aandacht voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voorzieningen.
Er wordt met de gemeente Lisse en betrokkenen overlegd over verschillende tracékeuzes ten aanzien van de verbindingsweg met de A 44 (zuidelijke Randweg). Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het debat in de vergadering van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland op 19 september over dit onderwerp.
PS van Zuid Holland heeft goedkeuring gegeven aan Gedeputeerde Staten om de overgang te maken van de studiefase naar de planfase en een ProjectMER op te stellen voor het plangebied Duinpolderweg.

Geen doortrekking
Doortrekking van de Duinpolderweg naar de N208 komt in die ProjectMER echter niet aan de orde en gaat dus niet mee de planfase in. Die toezegging van Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) in het debat bleek van cruciaal belang te zijn om de Statenfracties van de PvdA en SGP/ChristenUnie over de streep te trekken en Gedeputeerde Staten (GS) aan een ruime meerderheid te helpen voor het definitieve tracé door de Oosteinderpolder, de Middenvariant.
Het krediet van 1, 6 miljoen euro voor de opstelling van de ProjectMER is eveneens goedgekeurd. Naar verwachting kan die ProjectMER over ruim een half jaar gereed zijn.

Compromissen
Vooraf was niet met zekerheid te zeggen hoe de besluitvorming aan het eind van de dag eruit zou zien. De meningen over het voorstel van GS om de Middenvariant te kiezen waren daarvoor nog te verdeeld en hielden elkaar in evenwicht. Maar aan het eind van de dag zijn toch met een ruime meerderheid de in de aanhef genoemde besluiten genomen.
Dit dankzij de bereidheid om compromissen te sluiten, te geven en nemen. De fracties van de PvdA en SGP/ChristenUnie speelden daarin een cruciale rol. Zij hadden ondanks een aanvankelijke voorkeur voor de variant NOG Beter 2.0 hun positie nog niet definitief bepaald.
Zo behielden de fracties van PvdA en SGP/Christen Unie ruimte om te bewegen en konden deze fracties in ruil voor hun steun aan de Middenvariant de hierboven genoemde toezeggingen van GS voor elkaar kregen. PvdA-fractievoorzitter Celik benadrukte in zijn betoog dat het geringe bestuurlijke draagvlak voor de variant NOG Beter 2.0, in tegenstelling tot het brede bestuurlijke draagvlak (gemeenteraden in de regio) voor de Middenvariant, in de afweging van zijn fractie doorslaggevend is geweest.
Gekozen bestuurders en politici zijn de legitieme vertegenwoordigers van de bevolking die bij verkiezingen ter verantwoording worden geroepen. Bovendien, provincie en betrokken gemeenten moeten wel samen verder in de uitwerking van dit project, aldus PvdA Fractievoorzitter Celik.

Stemming in PS
Bij de stemming in PS over het voorstel van bleek dat PvdA, D66, VVD, CDA , SGP/ChristenUnie en Ellen Verkoelen vóór het tracé Middenvariant stemden en PVV, GroenLinks, PS, 50+ en Partij van de Dieren en Leefbaar Z-H tégen de Middenvariant stemden.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>