WMO-adviesraad van gemeente Hillegom wisselt van voorzitter | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl

WMO-adviesraad van gemeente Hillegom wisselt van voorzitter

Scheidend voorzitter Jannie Kamerman en nieuwe voorzitter Teresa Cardoso Ribeiro
Scheidend voorzitter Jannie Kamerman en nieuwe voorzitter Teresa Cardoso Ribeiro (Foto: pr)

ADVIES • Na een zittingsperiode van vier jaar draagt Jannie Kamerman het voorzitterschap van de WMO-adviesraad over aan Teresa Cardoso Ribeiro

Voor de advisering van het College van Burgemeester en Wethouders in Hillegom is in 2015 de WMO- (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) Adviesraad ingesteld. In het komende jaar worden de taken van deze raad uitgebreid naar het gehele sociale domein, dat wil zeggen dat er naast de lokale zorg en welzijn ook wordt geadviseerd over Jeugdzorg en de Participatiewet. Het doel van deze laatste wet is onder andere om mensen met een arbeidsbeperking weer aan het werk te helpen. Daarmee verandert in 2018 de WMO-adviesraad in een Adviesraad Sociaal Domein. Een zeer breed terrein die veel Hillegommers raakt, in veel gevallen op het moment waarop zij het meest kwetsbaar zijn.

Jannie Kamerman heeft afgelopen vier jaar met veel energie de WMO-adviesraad professioneel weten te versterken. Enerzijds doordat zij zelf ruim 45 jaar in de gezondheidszorg heeft gewerkt en de zorgsector dus goed van binnenuit kent. Anderzijds heeft zij nieuwe leden die in Hillegom wonen enthousiast weten te maken om zich te verbinden aan de adviesraad. Onder haar voorzitterschap heeft de WMO-adviesraad onder andere geadviseerd over de voortzetting van het Dagprogramma voor senioren, het Mantelzorgcompliment en de Huishoudelijke Hulp. Eveneens was zij voortrekker in het opzetten van de regionale samenwerking voor adviesraden. Na vier jaar vindt zij het tijd om het voorzitterschap over te dragen.

Een goede opvolging is gevonden in Teresa Cardoso Ribeiro. Zij heeft als bestuurskundige ruime ervaring met de ontwikkelingen in het sociale domein vanuit een lokaal en landelijk gezichtspunt. Ook is Teresa al geruime tijd lid van de Hillegomse WMO-adviesraad. Haar aandacht zal als nieuwe voorzitter het eerst uitgaan naar de verdere doorvoering tot een brede Adviesraad Sociaal Domein. Uiteraard in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Het doel van de adviesraad blijft ongewijzigd, namelijk het bewaken van het burgerperspectief bij het lokale beleid voor de sociale voorzieningen. Het belang blijft: hoe kunnen we, als gemeente, de inwoner van Hillegom bijstaan als er nood is.

In de adviesraad zitten inwoners van Hillegom die op vrijwillige basis, door werk, opleiding of ervaring goed zicht hebben op de behoeften van de verschillende mensen in Hillegom gebruik maken van de gemeentelijke sociale voorzieningen. Inwoners van Hillegom zijn dan ook meer dan welkom om met de adviesraad mee te denken over de plannen van de gemeente voor het sociaal domein. Wilt u meer weten over het werk van de adviesraad, bent u bereid om uw (ervarings-)deskundigheid te delen of heeft u tips? Neem dan contact op via email wmo.hillegom@gmail.com .


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>