Jozefkerk blijft behouden | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
vlnr: Patrick Jansen, Peter Letschert (Renward) en Jeroen Verheijen. Wim van Haaster en Els van Berkel namens het parochiebestuur. | Foto: Remco Out
vlnr: Patrick Jansen, Peter Letschert (Renward) en Jeroen Verheijen. Wim van Haaster en Els van Berkel namens het parochiebestuur. | Foto: Remco Out (Foto: Remco Out)

Jozefkerk blijft behouden

De kogel is door de kerk: de Jozefkerk blijft staan waar hij staat. In 2001 heeft de raad al een visie opgesteld voor het Havenkwartier en voorgesteld om daar een openbaar toegankelijk groengebied van te maken. De kerk was in die tijd nog gewoon in gebruik. In de loop der jaren is er veel gebeurd. Het participatietraject start als er een Bisschoppelijke Machtiging ligt voor de verkoop van de parochiegebouwen aan ontwikkelaar Renward.

Het proces tot het verkrijgen van deze noodzakelijke machtiging bevindt zich in een afrondend stadium.

Ruimte voor groen, parkeren en wonen De herinrichting van het Jozefpark is onderdeel van de centrumplannen van Hillegom. Met de ontwikkelaar zijn drie varianten voor de herinrichting uitgewerkt. Hierin zijn groen, parkeren en wonen (sloop en nieuwbouw) thema's. Voor de herinrichting van het park en het ontwerpen van het vastgoed start een participatietraject. Tijdens dit traject krijgen de omgeving en alle betrokkenen de drie varianten voorgelegd. Zij kunnen aangeven naar welke variant hun voorkeur uitgaat. In een later stadium kunnen zij meedenken over de verdere invulling van het gebied. Binnen welke kaders en op welke onderdelen de omgeving exact kan meedenken, vindt overleg plaats tussen de ontwikkelaar en de gemeente.

Door Caroline Spaans

In 2005 is de kerk dicht gegaan. Veel parochianen waren teleurgesteld en zaten vol vragen. Er is zelfs een stichting opgericht voor behoud van de Jozefkerk. Wethouder Jeroen Verheijen: "De plannen van de afgelopen jaren zijn om meerdere reden geen succes geworden en twee jaar geleden, toen ik dit dossier in handen kreeg, moesten we 'from scratch' beginnen. Parochie- en gemeentebestuur zijn toen om de tafel gaan zitten en al vrij snel in dat proces kwam een ontwikkelaar om de hoek kijken: Renward, gespecialiseerd in de herbestemming van bestaand onroerend goed."

Renward is in onderhandeling gegaan met het parochiebestuur, de eVIC igenaar van het pand. In het voorjaar van 2017 bereikten zij overeenstemming. Er is wel goedkeuring van het bisdom nodig. "Wij als gemeente zijn wel altijd op de hoogte gebleven van de ontwikkelingen omdat de toets nodig was of alles aan de gemeentelijke eisen voldeed. Ondertussen was er vanuit de gemeente duidelijkheid over de locatie van Crescendo, De Drempel. Dat hadden wij aangekocht. En we wisten dat de Jozefschool zou verhuizen. Wij dachten: met dat integrale eindplaatje voor ogen, zou het eigenlijk mooi zijn als we ook gelijk de nieuwe bestemming voor de Jozefschool konden vinden. We hadden een paar jaar geleden grond aangekocht van Stek, bij de bouw van de woningringen aan de Leembruggenstraat. De raad gaf toen aan: kijk of je die gronden kan betrekken bij de ontwikkeling van het Jozefpark, zodat je een aaneengesloten groen gebied kan creëren. Dat heeft geleid dat in het voorjaar van 2017 een deal op tafel lag, waar nog wel een financieel gat in zat. In de traditie van de kerk werd dat de 'water bij de wijn-deal' en vervolgens is de gemeente met Renward gaan kijken of het het plan dat we toen hadden verder konden optimaliseren, voor een goede verhouding groen/grijs."

Er zijn toen drie varianten ontwikkeld, waarin de kerk, de pastorie, het oude deel van de Jozefschool en het Theresiahuis behouden blijven. Deze panden krijgen een woonbestemming. Het is ook nog mogelijk dat de kerk, pastorie en Theresiahuis worden verkocht aan een instantie die zorg levert.

Er komt ook nieuwe bebouwing bij, laat de wethouder weten. "De plek waar nu de fysio zit, de oude gymzaal van de Jozefschool, dat gaat plat. In de zelfde lijn van het oude schoolgebouw haaks op het gymnastieklokaal, is er een plan voor de bouw van acht eengezinswoningen. Op de plek van De Drempel komt een appartementencomplex voor ogen met 22 tot 24 appartementen. Dat sluit qua hoogte aan op Groot Venenburg. De kerk blijft eyecatcher, want dit blijft het hoogste punt.

Het bisdom wil invloed houden wat er met de kerk gebeurd: wonen mag, maar zorg mag ook.

Aan de drie varianten hangt een verschillend prijskaartje. In alle varianten is de nieuwe bebouwing; het verschil is de verhouding groen/grijs en dat is met name op het parkeervlak. De drie varianten worden aan de omgeving en belanghebbenden voorgelegd. Voor de zomer leggen we de voorkeur van hen voor aan de gemeenteraad. De raad neemt dan een beslissing welke variant het wordt en welk krediet daarvoor beschikbaar wordt. Dan is er nog tijd voor planologische procedures.

Ik schat nu in dat het drie tot vijf jaar duurt voordat alles klaar is. Dat komt omdat je alles gefaseerd uitvoert."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>