Duinpolderweg: niet langer waarom, maar waar? | Hillegommer
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo dehillegommer.nl
Actievoerders bij de entree van het NH Leeuwenhorst. | Foto: met dank aan BO
Actievoerders bij de entree van het NH Leeuwenhorst. | Foto: met dank aan BO (Foto: bo)
duinpolderweg

Duinpolderweg: niet langer waarom, maar waar?

Het door de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuidholland gepresenteerde voorlopige voorkeurstracé voor de Duinpolderweg blijft de gemoederen van veel mensen bezighouden.

Door Jos Draijer

Niet verwonderlijk want de voorlopige keuze voor dit voorkeurstracé, vrijwel dwars door Hillegom, raakt veel belanghebbenden direct of indirect. Bedrijven moeten verkassen, agrariërs raken bollengrond kwijt, bewoners moeten hun huis uit of krijgen veel hinder. Zonder dat precies duidelijk is wat daar tegenover staat. Een harde botsing dus tussen publieke en private belangen, het algemeen en het eigen belang. Zoals zo vaak in het openbaar bestuur. Dat bleek overduidelijk tijdens de zeer druk bezochte (schatting 800 mensen) inspraakavond bij NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, 23 januari. Een jaar geleden was 'het waarom' van de Duinpolderweg nog prominent onderwerp van discussie, nut en noodzaak dus. Dat punt lijkt nu gepasseerd, ook al liepen er enkele belangenorganisaties rond voor wie dat nog beslist geen uitgemaakte zaak is.

Maar tijdens deze inspraakavond stortte het overgrote deel van de aanwezigen zich niet meer in de discussie over het 'waarom', maar over de vraag 'waar' de Duinpolderweg wel of niet zou moeten komen. De eerste stap op weg naar de vraag 'wanneer' de Duinpolderweg gerealiseerd gaat worden?

Reden genoeg om de aanwezige VVD Gedeputeerden Elizabeth Post (NH) en Floor Vermeulen (ZH) daarover aan de tand te voelen:

We spreken over een voorlopig voorkeurstracé, wat betekent dat in politieke en bestuurlijke zin, wat is de rol van Provinciale Staten (PS) en is er nog ruimte voor open en reëel overleg?

Vermeulen: "Ja, het betreft nog een voorlopige keuze want we wachten eerst de inspraakresultaten af en bekijken die heel serieus alvorens een definitieve keuze te maken. Ik hoor nog al eens 'ach, het is toch al lang besloten, nou dat is dus echt niet zo. Er is dus echt sprake van open en reëel overleg. We zitten nog volop in een lange procedure waarin nog aan aantal stappen moeten worden gezet. Een extra milieu-effect-rapportage (project-MER) en de besluitvorming in Provinciale Staten (PS) van ZH. Daarom zou ik zo veel mogelijk mensen willen vragen ideeën in te brengen zodat die kunnen worden betrokken in de overwegingen en besluitvorming."

Post: "Ik ben het daarmee eens. Het gaat ook over emoties, je huis, daar kun je niet zomaar overheen stappen. Maar ik zou willen toevoegen: deze inspraakronde is ook bedoeld om goede ideeën te krijgen over hoe het beter en misschien ook goedkoper kan. Er komen er nog meer inspraakmomenten zoals bij de genoemde project-MER, en het Provinciaal inpassingsplan. Benut die kansen."

Vermeulen: "Nog even wat betreft de rol van Provinciale Staten. In ruimtelijke ordening procedures heeft in Zuid Holland PS het laatste woord. Dus in Zuid Holland beslist formeel Provinciale Staten over het definitieve voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Uiteraard nadat alle zienswijzen verwerkt zijn, dat zal rond de zomer 2018 zijn.

Post: "De informatievoorziening naar Provinciale Staten vindt in beide Provincies gelijktijdig plaats. Maar de besluitvorming is in Noord Holland iets anders. Bij ons beslist formeel het College van Gedeputeerde Staten over het definitieve voorkeurstracé van de Duinpolderweg. Dat besluit wordt naar PS gestuurd maar echt formeel hierover beslissen doen zij niet. Alleen op grond van hun budgetrecht kan PS het definitieve besluit van Gedeputeerde Staten formeel blokkeren door geen budget ter beschikking te stellen voor de realisering van dat besluit. Maar zo ver zal het niet komen want ik kan goed luisteren en tellen…."

Noord Holland de lusten en Zuid Holland de lasten, is dat zo?

Post: "Oh, dat vind ik te gemakkelijk gezegd. Kijk maar eens hoe die kleine kernen aan de Ringvaart al jarenlang de lasten van zwaar verkeer dragen zonder dat de infrastructuur daarop berekend is. Bovendien, bij die kernen ligt al een stevig woningbouwprogramma waar de huidige infrastructuur ook niet op berekend is. Wat bereikbaarheid betreft: de Duinpolderweg is slechts een kant van de medaille, de andere kant ervan is het versterken van openbaar vervoer. Dat wordt wel eens vergeten."

Vermeulen: "Zonder het beeld van een 'Bollenstad' op te roepen, maar ook voor de noordelijke Duin- en Bollenstreek ligt een forse opgave voor woningbouw in de eigen regio. Gemeenten zijn al bezig daarover na te denken. Die nieuwe bewoners moeten straks ook wonen, naar hun werk, reizen en recreëren. Het verkeersprobleem wordt daardoor in de Duin- en Bollenstreek dan ook steeds meer onderkend. En dat vind ik winst." Er zijn dus problemen aan beide zijden van de Ringvaart op te lossen, dus aan beide zijden lusten en lasten. Het gemeenschappelijk belang is dat beide provincies profiteren van het oplossen van bereikbaarheidsproblemen".

Een andere gedachte die wordt gehoord is dat er een verborgen agenda is: de Duinpolderweg zou eigenlijk bedoeld zijn om de woningnood van de Amsterdamse Stadsregio te helpen oplossen. Wat vindt u daar van?

Post: "Dat vind ik echt flauwe kul, de verkeers- en bereikbaarheidsproblemen doen zich nu al voor. Kijk maar eens naar Vogelenzang. Bij het realiseren van de bestaande woningbouwplannen wordt het nog erger wanneer we nu niets doen. En wat betreft die mogelijk 'verborgen' woningbouwplannen, als die er zouden zijn, dan moeten die in deze procedure worden meegenomen. Als je dat niet zou doen ga je natuurlijk later bij de Raad van State gierend onderuit. Wat niet in het verschiet ligt kun je ook niet meenemen in de procedure."

Vermeulen: "In die zin is er dan ook geen sprake van een verborgen agenda, want zouden er imaginaire woningbouwplannen zijn dan zouden die zijn meegenomen in de berekeningen voor de MER voor dit voorlopige voorkeurstracé. En dat zijn ze niet, omdat die er niet zijn."

Het dossier Duinpolderweg wordt nogal eens gezien als een 'VVD feestje', minister, gedeputeerden, wethouders. Terecht?

Vermeulen: "Nee hoor, in het verleden heeft ook oud CDA- gedeputeerde Asje van Dijk zich al eerder met het dossier van de Duinpolderweg bemoeid.

Post: "En vergeet niet dat de Duinpolderweg door de gemeenten is aangezwengeld en niet door de Provincies. Een kleine anekdote in dit verband: de eerste die met mij hierover begon was Herman Tuning, oud wethouder Groen Links van de Haarlemmermeer. Dus vertel mij niet dat het een VVD feestje is."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225547&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225550&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225548&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=dehillegommer.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=218" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>